Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2023

Salonul de Carte Bookfest Timișoara, ediția a X-a

Perioada
martie - aprilie 2023
Suma solicitată
150.000 lei

Asociația Editorilor din România (AER) este cea mai importantă asociație profesională a mediului  editorial românesc, fondată în 1991. Asociaţia Editorilor din România promovează lectura de carte de calitate şi scrisul, uşurează accesul cititorilor la carte din  punct de vedere material şi informaţional, contribund la o liberă circulaţie a ideilor, precum  şi la integrarea culturii şi a limbii române în circuitul mondial de valori. AER reunește peste 70  dintre cele mai relevante edituri din România, indiferent de mărimea lor (Humanitas, Polirom,  ART, Litera, Curtea Veche, Nemira, RAO, Niculescu, Vremea, Editura Universității de Vest  Timișoara etc.) Asociația Editorilor este organizatorul Salonului de Carte Bookfest - atât în  București, cât și la nivel local. Prima ediție Bookfest în afara Bucureștiului a avut loc în martie  2012, la Timișoara, în același spațiu ca și acum, unde au fost organizate anual și toate celelalte ediții. În 2020, pandemia a determinat anularea Salonului de Carte Bookfest Timișoara cu doar 4  zile înainte de deschiderea oficială.

Salonul de Carte Bookfest intersectează fiecare dintre cele 4 axe enumerate în  Strategia culturală a municipiului Timișoara 2014-2024, pentru că își propune un model de  acțiune integrat, care să ajute la dezvoltarea creaţiei contemporane şi a unui act artistic competitiv pe scena culturală naţională şi internaţională şi relevant pentru comunitate. Bunele  practici deprinse de Asociația Editorilor din România în toți acești ani de organizare a  evenimentelor culturale, în special a Salonului de Carte Bookfest, converg spre îmbunătăţirea  promovării ofertei culturale şi a comunicării între operatorii culturali, iar colaborarea constantă cu  Primăria Municipiului Timișoara se subsumează obiectivului de creştere a implicării operatorilor  economici şi a administraţiei publice ca parteneri pentru realizarea actului cultural timişorean. 

Dezvoltarea de noi categorii de public pentru actul cultural este un deziderat constant al Bookfest,  pe care expozanții și evenimentele din agenda Bookfest l-au demonstrat în toate edițiile  anterioare. Racordarea Timişoarei la dinamica culturală naţională şi internaţională derivă din mix ul echilibrat de evenimente din cadrul Bookfest, în care autori din afara Timișoarei sunt anturați  de personalități recunoscute de pe plan local în cadrul unor dezbateri de viu interes pentru  publicul participant. Bookfest propune satisfacerea nevoii de  evenimente literare ale publicului timișorean, prin intermediul lansărilor la care vor participa cei  mai importanți autori din România. Totodată multitudinea titlurilor, pe care editurile participante le  vor prezenta la standurile proprii din Bookfest Timișoara, multe dintre ele aflate la prețuri reduse  față de prețul din librării, va oferi publicului timișorean acces facil la cultura scrisă. 

Salonul de Carte Bookfest își propune să pună împreună cele mai importante edituri, unii dintre  cei mai relevanți scriitori ai momentului și categorii cât mai largi de public din Timișoara și zonele  limitrofe, care să aibă acces la o ofertă de carte variată și, pe cât posibil, la prețuri mai accesibile  decât în librării. 


Distribuie
Este utilă această pagină?