Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2022

Revista Heritage of Timișoara

Perioada
iulie - noiembrie 2022
Suma solicitată
47.200 lei

Revista Heritage of Timișoara reprezintă continuarea editorială a proiectului cu același nume implementat de Asociația Prin Banat din anul 2017. În anul 2022, lansările primelor două numere ale revistei Heritage of Timișoara, care vor trata două zone importante ale patrimoniului local, insuficient cercetate și promovate până în prezent, atât în literatura de specialitate, cât și în cea de informare generală: zona Pieței Plevnei din cartierul Elisabetin, respectiv zona Vorpark (situată la sud de Bulevardul 3 August 1919, între Parcul Regina Maria și Piața Romanilor) din cartierul Fabric. În cadrul proiectului sunt prevăzute activități de cercetare, documentare fotografică, redactare de texte și articole de specialitate, tipărirea revistelor, cât și evenimente de lansare publice, adresate tuturor pasionaților de patrimoniu cultural. Informațiile prezentate în cele două numere ale revistei reprezintă o premieră pentru baza de date a patrimoniului construit al orașului Timișoara și sunt rezultatul unei cercetări minuțioase, desfășurată din anul 2017 până în prezent. 

Asociația Prin Banat s-a constituit în 2016, ca o continuare firească a proiectului editorial cu același nume, având ca scop documentarea și promovarea valorilor locale și încurajarea turismului cultural în regiunea Banatului istoric (care, astăzi, se întinde pe teritoriul României, Serbiei și Ungariei). Printre proiectele dezvoltate și implementate de echipă, atât înainte, cât și după înființarea asociației, se numără proiecte editoriale (realizarea platformei online cu interviuri, povești și fotografii pe tema patrimoniului cultural material și imaterial din regiunea Banatului istoric - prinbanat.ro) și proiecte culturale (proiectul Heritage of Timișoara, cercetare, tururi ghidate, expoziţii de fotografie documentară, expoziţii de artă contemporană, consultanță).

Revista Heritage of Timișoara abordează o temă de interes pentru Strategia culturală a municipiului Timișoara, recunoscând valorile de patrimoniu şi punerea în valoare a acestora. Conținutul revistelor, generat de activitatea de cercetare întreprinsă în prealabil, coincide și cu conceptul și scopul general al solicitantului (Asociația Prin Banat) de a cerceta, documenta și promova valorile locale. Realizarea proiectului implică o colaborare interdisciplinară în toate etapele și activitățile propuse, de la documentarea și cercetarea fondului construit, la redactarea textelor și machetarea revistei și până la evenimentele de lansare, toate presupunând implicarea unor specialiști locali din domenii conexe: arhitecți, cercetători, jurnaliști, fotografi, graficieni etc. 


Distribuie
Este utilă această pagină?