Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2022-2023

Privește orașul

Perioada
aprilie - mai 2023
Suma solicitată
1.740.000 lei

Orașul ne aparține tuturor astfel că avem și responsabilitatea de a ne interesa și implica activ în evoluția lui. Este esențială proiectarea unei imagini asupra orașului prin juxtapunerea principalelor dimensiuni care îl compun: cea umană și cea urbană, deoarece între acestea există o relație reciprocă de remodelare. Pentru ca trăsăturile fizice ale unui oraș să influențeze pozitiv componenta umană, mentalul colectiv, este nevoie de o atentă calibrare a intervențiilor, de comunicare, negociere și relaționare între actorii urbani. Privește Orașul își propune o interacțiune directă între oraș / cartier și locuitorii acestuia, colaborare, dialog și participare.  

În anul anul Capitalei Culturale, proiectul își propune să se concentreze asupra Pieței Victoriei, punctul 0 al orașului, locație reper a Timișoarei, care are o importanță istorică și afectivă în mentalul colectiv al orașului - locul în care, în 20 decembrie 1989, Timișoara a fost proclamată primul oraș liber din România, marcând începutul victoriei împotriva dictaturii comuniste. Prin intervenția din 2023 țintim spre a modifica percepția asupra spațiului public central al orașului. Instalația propusă constă în două structuri efemere care găzduiesc mici ecosisteme verzi și spații colective pentru activități sociale. Odată ce și-a încheiat ciclul de viață, intervenția va lăsa în urma sa copacii și vegetația care vor fi plantate în diferite zone din oraș. Prin natura sa, proiectul testează noi posibilități de utilizare și percepție a spațiului public, precum și reacția publicului la aceste schimbări. 

Proiectul „Privește Orașul” este, în primul rând, un îndemn de a fi interesat și responsabil față de oraș  și spațiul public. Proiectul pornește de la premiza că spațiul public este o noțiune prea abstractă  pentru a putea fi apropriată în mod cotidian de către locuitorii unui oraș și că acest fapt este unul  dintre motivele pentru care spațiul public nu este asumat, îngrijit și luat în stăpânire.  Filiala Teritorială Timiș a Ordinului Arhitecților din România, prin dosarul de candidatură, și-a asumat  să pună în lumină potențialul trecut cu vederea al unor spații neglijate din oraș, să activeze  comunitatea locală și să creeze cadrul pentru noi experiențe, realizându-se astfel o punte de legătură  între oraș ca spațiu al nostru, al tuturor și individ, locuitor al orașului. Privește Orașul contribuie la închegarea comunităților, fiecare acțiune în felul său, generează spațiu  pentru colaborare și găsește interesele comune ale locuitorilor. Proiectul identifică și  semnalează spațiile publice din oraș, generând cadrul potrivit pentru discuții între autoritățile publice  și societatea civilă în raport cu viitorul acestor spații, astfel, nevoile utilizatorilor fiind ascultate și luate  în considerare. 


Distribuie
Este utilă această pagină?