Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2022-2023

La pas/Slowing Down

Perioada
ianuarie - noiembrie 2023
Suma solicitată
1.047.000 lei

La Pas urmărește valorificarea patrimoniului gastronomic prin respectarea unor principii specifice mișcării de slow-food (bun-curat-etic), dezvoltarea competențelor de consum responsabil în rândul tinerilor, promovarea practicilor sustenabile pentru organizarea evenimentelor culturale, încurajarea de politici publice care să favorizeze modele de dezvoltare sustenabilă și o cultură a sustenabilității în rândul cetățenilor. Asociația CRIES dezvoltă complementaritățile necesare valorificării patrimoniului gastronomic local și integrării dimensiunii de sustenabilitate, subscriindu-se și Raportului Parlamentului European din 2014, referitor la patrimoniul gastronomic european, care statuează faptul că gastronomia face parte din identitatea noastră.

Artele culinare reprezintă un vector de convivialitate și un moment important de sociabilitate, iar experimentarea unei culturi gastronomice reprezintă o formă de schimb cultural. De asemenea, asociația urmărește unul dintre obiectivele  Strategiei Culturale a Timișoarei 2018-2022 privind celebrarea culturii gastronomică regională. Programul LA PAS 2022 are drept componente Programul educațional, care răspunde unor probleme urgente cu care societatea se confruntă legate de schimbări climatice, poluare, risipă alimentară, urmărind facilitarea în rândul tinerilor a unor competențe pentru dezvoltarea sustenabilă, și Gustul ca patrimoniu - urmărește promovarea gastronomiei ca parte a patrimoniului cultural imaterial.

Festivalul La Pas reprezintă un moment important de celebrare a producției și consumului sustenabil, aducând împreună artizani și consumatori, care apreciază producția locală, realizată cu preocupare pentru standardele sociale și de mediu. La pas în cartiere constă în organizarea în cartiere a unor evenimente publice de promovare a produselor artizanale, a producătorilor locali și a consumului responsabil. Programul La Pas favorizează dezvoltarea pe termen lung a unui proces care permite descoperirea,  înțelegerea și valorificarea relației dintre cultură și hrană. Evaluăm ca fiind necesară dezvoltarea  cunoștințelor, abilităților și practicilor locale care să faciliteze valorizarea în mod sustenabil a patrimoniului  gastronomic. Gastronomia este legată în egală măsură de practicile de producție a hranei, cât și de modelul  de consum. Dezbaterea complexă privind alimentația, relația urban-rural, problema modelelor de consum  trebuie să devină teme culturale participative. 

 


Distribuie
Este utilă această pagină?