Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2022

IN:VZBL/ComUnitate

Perioada
septembrie - noiembrie 2022
Suma solicitată
246.900 lei

Festivalul IN:VZBL a apărut din nevoia de a aduce împreună artişti din mai multe domenii  care să poată intra în contact cu categorii de public, scopul fiind expunerea tuturor (artişti şi public) la perspective diferite asupra realităţii. Un dialog prin intermediul căruia ceea ce este câteodată invizibil în societate să devină vizibil prin intermediul artei într-un cartier al Timişoarei care a ajuns să fie  asemănat unei periferii. Prima ediţie în 2019 s-a bucurat de succes. IN:VZBL răspunde nevoii de expresie a  sectorului cultural independent de artele spectacolului care are nevoie de susţinerea  producţiei şi de acces la publicuri noi. 

Festivalul promovează respectul și solidaritatea prin evenimente culturale și comunitare. Partea socială este acoperită de evenimentele artistice în care sunt implicați refugiați, persoane cu  dizabilități, persoane rome etc. Componenta educațională este prezentă prin spectacolul de teatru forum, rezidențele artistice, ateliere de teatru cu elevii și prin discuțiile post spectacole, iar cea  economică, prin colaborarea cu artiștii și antreprenorii locali, naționali și internaționali. În 2021, programul festivalului s-a concentrat în jurul ideii de rezidențe artistice. Artiștii invitați  au ales un subiect pe tema invizibilității și l-au dezvoltat prin diferite procedee artistice iar  spectacolele prezentate nu au fost altceva decât celebrarea acestor laboratoare. 

Scopul Asociației Solidart este crearea cadrului pentru un dialog constructiv între oameni, participarea la formarea de comunități solidare, încurajarea implicării active a oamenilor în viața comunității, prin organizarea de proiecte artistice, culturale, sociale și educaționale. Activitățile asociației sunt detaliate în raportul de activitate atașat. 


Distribuie
Este utilă această pagină?