Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2022

Invizibil/Vizibil

Perioada
august - decembrie 2022
Suma solicitată
260.690 lei

Proiectul contribuie la punerea sub lumina reflectoarelor,  dintr-o altă perspectivă,  a unei teme care a fost și este considerată  nerelevantă pentru Timișoara. O parte a activităților locale vizează direct și implică activ cetățeni, inclusiv de etnie romă, din câteva dintre cele mai defavorizate cartiere ale orașului. Alte activități sunt adresate ne-romilor, în  special tinerilor, cu scopul conștientizării și depășirii stereotipurilor și prejudecăților privind romii. A treia componentă a acțivitățiilor se referă la contribuția pe care o poate avea Timișoara la reflecția actuală privind cultura romilor la nivel european. Această componentă va avea în  centru colaborarea cu Institutul European al Romilor pentru Artă și Cultură și va include  evenimente inovative focalizate pe schimbarea percepției privind patrimoniul cultural al romilor ca parte a culturii europene și pe susținerea unor noi forme de expresie culturală a artiștilor  romi. 

Toate activitățile organizate în cadrul proiectului vor urmări nu numai promovarea culturii rome ca parte integrantă a spațiului cultural local, românesc și european, ci și explorarea relațiilor  acesteia cu identitatea romă și cu rasismul anti-romi. Aceste trei teme centrale vor fi deschise spre explorare și discuție cu sprijinul unor persoane  specializate, rome și nerome, cu scopul de a reduce rasismul anti-romi și de a promova o cultură a respectului și aprecierii interculturale, în care stereotipurile sunt recunoscute ca atare  și își pierd astfel puterea de a guverna relațiile interculturale. Spectacolele de teatru și proiecțiile de filme vor fi urmate de discuții cu publicul, moderate și care vor avea ca  scop crearea unui spațiu de dialog de pe poziții egale între romi și neromi. Rolul teatrului inter-secțional feminist rom este esențial în acest demers, compania de teatru Giuvlipen punând în lumină nu numai rasismul anti-romi, ci și alte tipuri de discriminare,  istorică și actuală, care targhetează alte grupuri de persoane, trăgând semnale de alarmă asupra  problemele existente la nivel sistemic. 

Rolul teatrului intersecțional feminist rom este esențial în acest demers, compania de teatru  Giuvlipen punând în lumină nu numai rasismul anti-romi, ci și alte tipuri de discriminare,  istorică și actuală, care targetează alte grupuri de persoane, și trage semnale de alarmă  privind nevoia de a adresa aceste probleme la nivel sistemic. Conceptul workshopului care va fi organizat în pregătirea conferinței naționale va fi strâns  legat de aceste teme, abordând și dimensiunea istorică a culturii rome și în mod specific  sclavia romilor. Trainingul pentru tineri artiști în domeniul animației culturale în comunități de romi are de  asemenea scopul de a crea pe termen lung contexte de depășire a stereotipurilor la nivel  artistic și social. Reprezentarea romilor în artă de-a lungul timpului a fost purtătoarea unei  anumite imagini despre romi, care nu a surprins (și nici nu a încercat să o facă) diversitatea  inerentă comunităților de romi. Trainingul va sensibiliza tinerii artiști în această privință, în plus  oferindu-le competențe pentru a derula activități de animație culturală în comunități de romi,  incepând din a doua parte a anului 2022 și continuate în 2023. Cursuri vor fi organizate și  pentru realizarea de activități de educație interculturală non-formală și în cadrul școlilor. 


Distribuie
Este utilă această pagină?