Centrul de Proiecte
Timișoara
Sport
Sesiunea 2022

Infopoint Sportiv – lets map our city by sports! v1.sport4kids

Perioada
mai - octombrie 2022
Suma solicitată
74.550 lei

Proiectul propune soluții de digitalizare și inovare pentru utilizarea în comun a resurselor orașului, promovarea unui stil de viață sănătos și a educației sportive în rândul copiilor și tinerilor. Soluții inovatoare care sprijină egalitatea de șanse și incluziunea socială, instrumente inovatoare de implicare a organizațiilor sportive în viața orașului pe un segment definitiv pentru a răspunde nevoilor din  comunitatea locală # comunitate#smartcity#digitalizare#sport#copii și tineri#Timișoara. 

Oferta pentru comunitate se referă la un proiect denumit Infopoint Sportiv - lets map our city by sports ! v1.sport4kids, ce are interes în domeniul principal Smartcity şi cu valenţe în domenii conexe precum  tineret, comunitate locală, educaţie sportivă, sport de masă, sport juvenil. Proiectul este desprins dintr-un concept mult mai larg, secvenţial denumindu- se v1.sport4kids , urmând ca în viitor să existe variante beta pentru derularea la capacitate optimă a platformei  Infopoint Sportiv - lets map our city by sports!. Acest proiect presupune crearea un website care să  concentreze principale informaţii despre comunitatea sportivă locală care cuprinde un număr de  până la 147 de organizaţii sportive de la nivelul comunităţii locale din Timişoara din totalul celor 251  existente la nivelul județului Timiș. http://mts.ro/sport/registru-sportiv/registru-sportiv/.

Proiectul Infopoint Sportiv - lets map our city by sports! v1.sport4kids  cuprinde un număr de 5 activităţi principale, capacitate pentru implementarea unui concept pilot de  accesibilizare (fizică, tehnologie prin design şi mapping) de către întreaga comunitate locală interesată în a avea acces facil la informații despre activitățile sportive de interes general. Mecanismul prin care se va realiza această punte între cetăţean şi spaţiu/servicii locale de interes comun, va  fi posibilă prin accesibilizare, respectiv prin crearea unor conectori, cu ajutorul tehnologiei (tehnologizării  bazelor de date). Oferta răspunde nevoii identificată la nivelul comunităţii locale dată de lipsa unei infrastructuri informatice,  care să redea o bază comună a tuturor cluburilor/organizaţilor sportive din comunitatea municipiului Timişoara, ca  variantă iniţială, cu adresabilitate către copii şi tineret.  La nivelul Timişoarei, un procent de 77% dintre respondenţi  „consideră extrem de necesară o Strategie  de Smart City și Transformare Digitală pentru Timișoara”.  


Distribuie
Este utilă această pagină?