Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2021

Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, „La Vest de Est/La Est de Vest” (FILTM). Ediția a X-a

Perioada
27–29 octombrie 2021
Finanțat prin
Suma solicitată
99.400 lei

Festivalul Internaţional de Literatură de la Timişoara „La Vest de Est / La Est de Vest” (FILTM) îşi propune să continue, într-o manieră deschisă publicului larg, tradiţia studiilor comparatiste. Scopul FILTM este poziționarea orașului Timișoara și a regiunii Banat pe harta festivalurilor internaționale de literatură europene, dezvoltând cooperarea culturală internațională, promovând valori culturale locale în circuitul internațional și cultivarea unui simț cultural al comunității.

Trei tipuri de argumente stau la baza FILTM: tradiția central-europeană, interesul tinerelor generații aparținând diferitelor naționalități din regiune de a-și afirma propriile identități și posibilitatea de a infuza sfera publică cu valorile civismului intercultural. Caracterul multietnic, plurilingv și multiconfesional al Timișoarei și al Banatului a dezvoltat un model aparte de civism, bazat pe valorile deschiderii, comunicării şi solidarizării cu celălalt.

De asemenea, tinerele generaţii aparţinând diferitelor naţionalităţi din regiune (români, maghiari, sârbi, germani, evrei, slovaci, rromi, croaţi) sunt interesate să își afirme propriile identităţi etno-culturale printr-o suită de proiecte comune de natură să stimuleze interculturalitatea şi să dezvolte forme specifice de coeziune şi solidaritate. În plus, manifestările de aceasta natura dau posibilitatea de infuza sfera publică din România cu valorile civismului intercultural, garanţie a solidarizărilor comunitare, stabilităţii socio-politice din regiune.


Distribuie
Este utilă această pagină?