Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2022

Festivalul Impuls

Perioada
30 septembrie – 1 octombrie 2022
Suma solicitată
392.236 lei

În contextul unei Europe divizate și bulversate de multiple crize profunde, Festivalul Impuls își  propune să deschidă întregul oraș, prin artă și dialog, către diversitate și dezvoltare. Încă din  2017, Festivalul transformă zone periferice ale orașului în scene culturale, în care  artele spectacolului devin instrument de revendicare a spațiului public, de redefinire a  imaginarului comun despre oraș și locuitorii lui, și de conectare dincolo de barierele sociale și  geografice. Prin ateliere, rezidențe artistice și spectacole ce combină circul, dansul contemporan, muzica și teatrul, spațiile publice periferice devin scene deschise pentru  exprimarea artistică liberă a tuturor timișorenilor, incluzând copiii și tinerii, grupurile  marginalizate și persoanele vulnerabile.  

În 2022 și 2023, în parteneriat cu Eleusis 2023 – Capitală Europeană a Culturii și Institutul  Francez din Grecia, Impuls se dezvoltă pentru a oglindi proiectul creat de Le Plus Petit Cirque  du Monde (PPCM) în Eleusis și a construi punți regionale între artiști, organizații și instituții. Astfel, Impuls devine și o platformă de dialogue și co-creare între cetățeni, artiști, arhitecți,  urbaniști, organizații ale societății civile și decidenți politici, menită să reexamineze rolul  creației și industriilor culturale și creative în transformarea orașului, stimularea implicării civice  și modelarea percepției publice privind zonele periferice și viitorul orașelor europene.  

Aflat sub tutela Ministerului pentru Afaceri europene și externe (Ministère de l’Europe et des  affaires étrangères), Institutul Francez din România (IFR) are ca misiune promovarea cooperării  culturale, lingvistice și universitare, cooperarea cu instituții și cu reprezentanți ai societății civile. De 30 de ani, Institutul Francez din Timișoara este un actor de neocolit al vieții culturale locale. În  domeniul cultural și artistic, Institutul Francez din Timișoara dezvoltă colaborările franco-române și promovează diversitatea culturală, având ca priorități filmul, cartea, dezbaterile de idei și artele  spectacolului. Festivalul Impuls a apărut ca o dezvoltare a festivalului Stradart, eveniment creat de Institutul Francez din Timișoara cu scopul de a angaja comunitatea romă din Piața Traian în creații artistice. 


Distribuie
Este utilă această pagină?