Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2022

Fabricultura

Perioada
aprilie - septembrie 2022
Suma solicitată
150.000 lei

Conceptul pentru programul de activare comunitară Fabricultura se conturează în jurul a 4 cuvinte  cheie: Heritage, Community, Identity, Art (Patrimoniu, Comunitate, Identitate, Artă). În prima etapă implicăm o plajă cât mai largă din comunitatea locală a  cartierului Fabric, organizând evenimente cât mai diverse și care se adresează unor categorii sociale cât mai diferite. Evenimentele, chiar dacă mai reduse ca anvergură, vor avea loc într-un spațiu public extrem de vizibil -  Piața Traian - un spațiu deschis și un loc de confluență și intersecție. Printr-un program regulat de mici activități organizate pe o perioadă mai lungă de timp, vom încuraja  sentimentul de apartenență, de comunitate și de identitate, vom crea punți de legătură și dialog între  diversele categorii sociale și etnice care conviețuiesc, dar interacționează în zona  cartierului Fabric. Ne adresăm în special generațiilor tinere (6-18 ani) mai receptive unor schimbări de atitudini și mentalități, dar cele mai  vulnerabile din punct de vedere al problemelor sociale. Scopul este  transformarea Pieței Traian într-un spațiu al confluențelor, dialogului, colaborării și interacțiunii pentru binele comunității, un epicentru pentru dezvoltarea pozitivă a cartierului Fabric. 

În a doua partea a programului dorim să organizăm un eveniment cultural de anvergură în Piața Traian. Evenimentul ar fi o culminare a procesului de activare comunitară derulat în prima etapă, conceput să atragă și public din exterior, de la nivel local, național și chiar internațional.  În prima etapă se încheagă comunitatea și identitatea Fabriculturii, iar în a doua etapă se  prezintă lumii întregi și își asumă și cimentează rolul ca pol socio-cultural emergent în viitoarea Capitală  Culturală Europeană. Evenimentul are ca obiectiv crearea de punți între generații și între culturi, iar într-un context mai larg,  corespondent strategiei culturale a municipiului Timișoara 2014-2024, dorim să creăm  un brand cultural  relevant și unic pentru cartierul Fabric care să se repete anual și să devină un reper în calendarul  evenimentelor culturale ale orașului, dar și un exemplu pozitiv de cultură ca promotor al regenerării  urbane. 

Fabricultura este un program de activare culturală adresat cartierului Fabric, care mizează pe  coordonarea unui calendar de evenimente variate, atrage gradual publicul, culminând cu un eveniment  de amploare care aduce împreună publicuri diverse și contribuie la consolidarea identității de comunitate locală.  Asociația Cetățean de Traian a fost înființată în anul 2021 și are ca obiectiv principal Reabilitarea imaginii cartierului Fabric. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv,  avem în vedere trei direcții de acțiune  organizarea de evenimente culturale în zona Pieței Traian, coagularea și încurajarea mediului antreprenorial și crearea unei comunități care să se implice în acțiuni de regenerare urbană. Urmărim să atragem atenția asupra cartierului Fabric, o bijuterie  neglijată o orașului Timișoara și să ne implicăm direct în dezvoltarea unui brand de cartier și a unei strategii de dezvoltare din punct de vedere comunitar, cultural, social și antreprenorial, astfel încât acesta să fie un  exemplu de bune practici în regenerare urbană la nivel național sau chiar european. În acest sens, Asociația Cetățean de Traian conlucrează atât cu autoritățile locale, cât și cu antreprenorii locali, membri ai  comunității, cu organizațiile de cult religios și cu operatori culturali pentru a dezvolta o viziune comună  pentru viitorul cartierului Fabric. 


Distribuie
Este utilă această pagină?