Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2022-2023

Deconstruirea stereotipurilor și depășirea marginalizării comunităților rome din Timișoara și din Europa

Perioada
februarie - decembrie 2023
Suma solicitată
691.000 lei

Proiectul contribuie la punerea sub lumina reflectoarelor și la percepția dintr-o altă perspectivă a unei teme care a fost deseori ascunsă și respinsă ca nerelevantă pentru Timișoara: cultura romilor. O parte a activităților locale vizează direct și implică activ cetățeni, inclusiv de etnie romă, din câteva dintre cele mai defavorizate cartiere ale orașului. Alte activități sunt adresate ne-romilor, în special tinerilor, cu scopul conștientizării și depășirii stereotipurilor și prejudecăților privind romii. A treia componentă a acțivităților se referă la contribuția pe care o poate avea Timișoara la reflecția actuală privind cultura romilor la nivel național și european. Această componentă este realizată în colaborare cu Institutul European al Romilor pentru Artă și Cultură cu focalizare pe schimbarea percepției privind patrimoniul cultural al romilor ca parte a culturii europene și pe susținerea unor noi forme de expresie culturală a artiștilor romi. 

Toate activitățile organizate în cadrul proiectului vor urmări nu numai promovarea culturii rome ca  parte integrantă a spațiului cultural local, românesc și european, ci și explorarea relațiilor acesteia cu identitatea romă și cu rasismul anti-romi. Aceste trei teme centrale vor fi deschise spre explorare și discuție cu sprijinul unor persoane  specializate, rome și nerome, cu scopul de a reduce rasismul anti-romi și de a promova o cultură a  respectului și aprecierii interculturale, în care stereotipurile sunt recunoscute ca atare și își pierd astfel puterea de a guverna relațiile interculturale. Activitățile implică interacțiuni între persoanele rome și nerome participante, ca prim  pas înspre micșorarea distanței sociale dintre acestea. Activitățile propuse vor avea ca scop crearea  unui spațiu de dialog de pe poziții egale între romi și neromi despre modurile în care înțelegerea mai  profundă a expresiilor artistice și culturale rome contemporane poate duce la schimbări sociale reale,  atât pentru construcția identității rome, cât și pentru diminuarea rasismului anti-romi.

Rolul teatrului intersecțional feminist rom este esențial în acest demers, compania de teatru Giuvlipen  punând în lumină nu numai rasismul anti-romi, ci și alte tipuri de discriminare, istorică și actuală, care targetează alte grupuri de persoane, și trage semnale de alarmă privind nevoia de a adresa aceste  probleme la nivel sistemic. Experiențele de teatru forum vor aduce în prim plan experiențele de discriminare ale persoanelor de  etnie romă și vor căuta, prin metodele specifice ale teatrului forum soluții pentru o societate  interculturală și anti-rasistă. Workshop-ul academic va reprezenta o activitate complementară conferinței internaționale realizate  în colaborare cu ERIAC și va aduce împreună cercetători, doctoranzi și masteranzi preocupați de teme  legate de istoria și cultura romilor, de combaterea rasismului anti-romi și de alte teme relevante. 


Distribuie
Este utilă această pagină?