Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2023-2024

Continuum Feminin

Perioada
iunie-octombrie 2024
Finanțat prin
Suma solicitată
100.000 lei

Situat la intersecția dintre activismul contemporan, Continuum Feminin propune o adordare inovatoare pentru promovarea egalității de gen și combaterea ageismului. Prin intermediul unei serii de întâlniri tematice, proiectul se configurează ca un facilitator al dialogului și al colaborării dintre trei generații de femei - tânără, adultă și în vârstă cu scopul de a evidenția diversitatea și complexitatea experienței feminine și de a promova solidaritatea și inclusivitatea în rândul acestora.

Călătoria este una exploratorie, temele contemporane care marchează traiectoriile femeilor din diferite generații pun în lumină vise, temeri și aspirații și construiesc un loc simbolic al înțelegerii și sprijinului reciproc. Configurat ca spațiu sigur și autentic al comunicării și colaborării trans-generaționale, Continuum feminin include în cadrul fiecărei întâlniri tematice un produs cultural: fotografii, colaje, tablouri, instalații sau performance, menite să faciliteze exprimarea și reflexia asupra temelor abordate și să ofere o platformă tangibilă pentru împărtășirea experiențelor și învățămintelor. Continuum feminin va prezenta lucrările colective ale celor trei generații într-o expoziție. Participantele devin cărți vii ale propriilor experiențe.

Asociația SPICC a fost fondată în august 2012 la inițiativa unor absolvente ale specializării Științe Politice, din cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării. SPICC este o asociație feministă care militează împotriva discriminării de gen prin activism și advocacy și sprijină prin acțiunile sale egalitatea de șanse, emanciparea femeilor, educația și politicile publice sensibile la gen și incluziunea socială.
Asociația este un spațiu deschis participării și propunerilor tuturor feminismelor, încurajează gândirea critică, promovează cetățenia activă și dialogul intercultural. Din septembrie 2015 SPICC face parte din rețeaua națională VIF (Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor), o structură informală ce reunește 24 de organizații active în domeniul promovării drepturilor femeilor, al protejării victimelor violenței de gen și al combaterii discriminării pe criterii de gen. Viziunea SPICC este a unei lumi în care toate formele de violență împotriva femeilor au fost eliminate, în care vocile femeilor se aud clar și puternic, în care femeile, eliberate de toate formele de opresiune se bucură de autonomie deplină și au posibilitatea de a-și valorifica la maxim potențialul. Prin acțiunile și proiectele pe care le derulează, SPICC creștem o nouă generație de tinere feministe, constituite deocamdată în comunitatea informală WISE (Women, Innovation, Solidarity, Equality), căreia îi sunt mentori.

Distribuie
Este utilă această pagină?