Centrul de Proiecte
Timișoara
Tineret

Connecting Voices | Conexiuni comunitare prin povestiri digitale

Perioada
1 Iulie-8 Noiembrie 2024
Suma solicitată
50.000 lei

Connecting Voices | Conexiuni comunitare prin povestiri digitale este un proiect care promovează incluziunea socială și dialogul intercultural în rândul tinerilor din Timișoara, cu accent special pe tinerii migranți, cei cu dizabilități și cei proveniți din grupuri defavorizate. Proiectul se concentrează pe dezvoltarea abilităților digitale, creative și de comunicare prin intermediul digital storytelling, oferind tinerilor ocazia de a-și împărtăși poveștile într-un cadru sigur și incluziv. Ateliere de creație, sesiuni de formare și ateliere tehnice îi vor ajuta pe participanți să își dezvolte competențele în filmare, editare video și narare. Activitățile vor culmina cu crearea unor povești digitale care ilustrează realitățile diverse ale tinerilor din Timișoara, promovând astfel acceptarea diversității și înțelegerea reciprocă. Rezultatele proiectului vor fi diseminate printr-un eveniment de lansare în comunitate, urmat de o campanie de promovare pe rețelele sociale și în media locală. În plus, o platformă online dedicată va fi creată pentru a distribui poveștile digitale către un public cât mai larg. Parteneriatele cu Fundația de Abilitare Speranța, Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor si Asociația Imigranților vor asigura expertiză și resursele necesare pentru recrutarea participanților și organizarea activităților.

Proiectul își propune să creeze un cadru incluziv pentru dezvoltarea creativității, dialogului intercultural și spiritului civic în rândul tinerilor, contribuind la formarea unor comunități mai deschise și mai incluzive. Proiectul va transmite un puternic mesaj tinerilor din comunitatea locală, acela de a fi deschiși față de experiențele unice ale tinerilor cu istoric de migrație și a celor cu dizabilități subliniind importanța empatiei și incluziunii în construirea unei comunități mai puternice.

Institutul Român de Educație a Adulților (IREA) este o organizație non-guvernamentală înființată in anul 2000, dedicată promovării educației și dezvoltării personale a adulților și tinerilor. Scopul principal al IREA este să ofere acces la educație de calitate și oportunități de dezvoltare pentru toate categoriile de vârstă, cu accent pe tineret. Organizația are experiență în derularea de proiecte și activități în domeniul tineretului, IREA a fost implicată în numeroase inițiative locale, regionale, naționale și internaționale care au avut un impact semnificativ asupra tinerilor din comunitățile adresate prin acțiunile educaționale implementate. Misiunea organizației este de a facilita accesul la educație non-formală și informală, și de a promova incluziunea socială și sprijinirea dezvoltării competențelor transversale și digitale ale tinerilor.


Distribuie
Este utilă această pagină?