Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2022

Cămine în mișcare

Perioada
iunie - octombrie 2022
Suma solicitată
791.092 lei

Cămine în mișcare/Moving Fireplaces este o platformă de explorare a fenomenului migrației ca o realitate din trecutul și prezentul Banatului și al Europei. Căminul este un simbol al confortului, siguranței și căldurii unei case. Fenomene din trecutul și prezentul Banatului, cum ar fi relocarea forțată, conflictele politice și șomajul, strămută căminele. Comportamentul xenofob și intoleranța, într-o creștere alarmantă în Europa, sunt combătute prin relatarea poveștilor celor aflați pe drumuri, sensibilizând publicul față de un fenomen de neevitat care marchează societatea. Cămine în mișcare se opune stereotipurilor actuale, prin expunerea lor în povești și creații contemporane, cu scopul de a sublinia beneficiile diversității și ale interculturalității. Sunt identificate povești adevărate, uitate sau nedocumentate ale tragediilor trecute din regiune, ale supraviețuitorilor deportărilor în Bărăgan. Povești adevărate ale celor care au fugit de regimul comunist și de războiul iugoslav, în analogie cu mișcările prezente ale refugiaților sau migranților economici, ulterior transpuse în diverse formă de artă și prezentate publicului larg. 

În anul 2022, activitatea de cercetare în teren este esențială pentru reîmprospătarea bazei de date și arhivei de povești Cămine în mișcare.  Organizarea simpozionului internațional Why Culture Matters? este o activitate comună Cămine în mișcare - Centriphery și are ca scop întărirea relațiilor și crearea de noi oportunități de cooperare între sectoarele culturale și educaționale locale și internaționale. Desfășurarea de spectacole de teatru, expoziții, lansarea volumului Cămine în mișcare 2022, organizarea de lecturi publice, producția unui film documentar.  Pentru întărirea relațiilor cu partenerii internaționali și pentru identificarea altora noi în contextul 2023, sunt prevăzute mai multe vizite de studiu, ședințe de lucru, schimb de bune practici, în străinătate, ale echipei de proiect. 

Prima parte a anului 2023 va fi dedicată rezidențelor artistice și producției proiectelor selectate în cadrul apelului din 2022. Etapă necesară și esențială pentru pregătirea Festivalului Cămine în mișcare din toamnă, care se va desfășura timp de 2 luni, în Timișoara și alte localități din regiune. Identificarea celor mai potrivite locuri și localități care să devină gazde ale festivalului este un proces care începe încă din anul precedent. Complementar, în luna iulie 2023, vor fi desfășurate noi reprezentații ale spectacolului de teatru de mari dimensiuni Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, produs în 2021, în cadrul ediției Cămine în mișcare: Centriphery. În cadrul festivalului Cămine în mișcare, pe lângă proiectele principale - rezultate ale rezidențelor artistice - care vor fi prezentate, programul va mai cuprinde expoziții, artists talks, lecturi publice ș.a.m.d. La finalul anului 2023 va fi publicat un catalog aniversar Cămine în mișcare cu rezultatele proiectului de-a lungul anilor, de la momentul ideii pentru bidbook, până la finalul anului de Capitală Europeană a Culturii. 

 


Distribuie
Este utilă această pagină?