Centrul de Proiecte
Timișoara
Tineret

BETTER | Tineri, pentru sănătate mintală

Perioada
iulie-octombrie 2024
Suma solicitată
50,000 lei

Scopul proiectului este să îmbunătățească semnificativ viața tinerilor din Timișoara, cu precădere în rândul tinerilor din comunități defavorizate, supuși riscului de excluziune socială, concentrându-ne pe sănătatea lor mintală și dezvoltarea rezilienței în fața dificultăților. Asociația LOGS - Grup de Inițiative Sociale își propune să ofere suport și resurse pentru cel puțin 300 de tineri, inclusiv cei din categorii vulnerabile, pentru a-i ajuta să facă față mai bine stresului și presiunilor vieții moderne. un alt obiectiv este promovarea unui mediu de respect și înțelegere interculturală, contracarând astfel discursul discriminatoriu și intolerant.

Pentru a atinge aceste obiective, BETTER | Tineri pentru sănătate mintală propune o serie de activități, cum ar fi ateliere de self-care, excursii în natură și terapie prin artă și meditație, care să ofere participanților instrumente practice pentru gestionarea stresului și menținerea unei stări mintale sănătoase. Pentru aceasta, asociația va organiza o echipă de voluntari pentru a sprijini comunitatea locală și pentru a promova diversitatea și incluziunea. Proiectul va urmări participarea activă a tinerilor la aceste activități și impactul în comunitate. Ținta organizatorilor este ca 300 de tineri să participe la atelierele de self-care, iar 50 să se bucure de excursiile de o zi în natură, descoperind beneficiile terapiei prin artă și meditație. Apoi, implicare a 50 de tineri în atelierele de terapie prin artă desfășurate în spații neconvenționale și formarea unei echipe de 10 voluntari activi în comunitatea locală.

Asociația LOGS - Grup de Inițiative Sociale este o organizație grassroots înființată în anul 2019, la Timișoara. Asociația promovează integrarea grupurilor vulnerabile de migranți, luptă împotriva traficul de persoane și folosește educația ca mijloc de depășire a vulnerabilităților sociale.
Scopul LOGS este de a participa activ la dezvoltarea comunităților urbane și rurale din România pentru a susține identificarea, răspunsul și depășirea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile, cu ajutorul comunității locale și voluntarilor prin intervenții culturale, sociale şi educaţionale. Printre obiectivele LOGS, creșterea accesului grupurilor vulnerabile la spații sociale, interculturale și educaționale; combaterea discriminării de orice fel și susținerea integrării sau reintegrării sociale a grupurilor vulnerabile; îmbunătățirea abilităților de viață și achiziția de noi deprinderi educaționale pentru depășirea vulnerabilității sociale prin activități de formare, seminarii, mentorat; promovarea incluziunii sociale și promovarea diversității comunitare prin schimburi și inițiative culturale; dezvoltarea de abilități interculturale și profesionale ale persoanelor care activează în domeniul social, cultural și educațional.
LOGS a intervenit, cu sprijinul comunității, în oferirea de asistență umanitară unui număr record de imigranți care au ajuns în Timișoara, dezvoltând un mecanism inovativ, oferind în același timp activități de integrare interculturală, învățarea limbii române, susținerea cursurilor de prezentare a culturii române, ateliere culturale pentru adulți și minori refugiați și educarea comunității locale cu privire la fenomenul migrației forțate. În domeniul prevenirii și asistenței victimelor traficului de persoane, Asociația LOGS este activă din 2019, prin activități non-formale în județul Timiș, dar și la nivel național ca principal partener al Agenției Națională Împotriva Traficului de Persoane în derularea de programe și proiecte de informare a grupurilor vulnerabile. LOGS, prin experții săi, îmbină tehnici artistice și educaționale în domeniul asistenței sociale prin
realizarea de ateliere interculturale, de artă, competiții etc.


Distribuie
Este utilă această pagină?