Centrul de Proiecte
Timișoara
Noutăți
27 octombrie 2023

Anunț public

Organizarea Evenimentului de Închidere a Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
Timișoara 2023

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara – cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, SAD 7, telefon: 0787287100, cod fiscal 44202834, e-mail: contact@centruldeproiecte.ro, cont curent nr. RO08 TREZ 24A6 7500 0203 030X, deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin Alexandra-Maria Rigler, în calitate de Director – organizează Evenimentul de Închidere a Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”, care va avea loc în perioada 8-10 decembrie 2023.

Descriere servicii:

În vederea consolidării programului oficial al evenimentului, Centrul de Proiecte dorește contractarea unui spectacol de circ de acrobație aeriană, format din minim 8 artiști și maxim 20, care să includă diverse elemente acrobatice dinamice și spectaculoase, pentru a crea un efect efervescent în cadrul publicului participant la eveniment. Spectacolul va fi susținut în data de 8 decembrie 2023, și trebuie să conțină o componentă de scenografie și concept artistic pentru spațiu indoor de aproximativ 10 minute, cât și un spectacol în aer liber, construit în strânsă colaborare cu regizorul artistic și managerul de producție tehnică al întregului program, de aproximativ 35 de minute. Oferta va include costurile pentru deplasare a întregii echipe de producție și a artiștilor, la Timișoara. 

Valoare estimată fără TVA:

260.000 lei fără TVA

Ofertele care nu se încadrează în valoarea estimată vor fi respinse ca neconforme.

Condiții referitoare la contract:

Plata se va realiza în termen de 30 de zile de la prestarea serviciilor, după semnarea recepției de către părțile contractante, în baza facturii fiscale emise de acesta în limita valorii contractate, precum și în funcție de finalizarea acestora.

Condiții de participare:

Operatorul economic trebuie să prezinte împreună cu oferta actele societății, respectiv certificat de înregistrare, certificat constatator din care să reiasă domeniul de activitate, precum și un portofoliu de participare la evenimente internationale de teatru stradal cu minim 2 spectacole aeriene distincte.

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut

Informații suplimentare:

Ofertele se vor depune pe adresa de e-mail achizitii@centruldeproiecte.ro până cel târziu în data de 31.10.2023, ora 12:00. Detaliile privind contractul se pot solicita pe adresa de e-mail menționată anterior.


Distribuie

Contact Presă

Anderka-Maria Iancea
Comunicare și relații publice
comunicare@centruldeproiecte.ro
+40711.931.123
Este utilă această pagină?