Centrul de Proiecte
Timișoara
Noutăți
2 noiembrie 2023

Anunț public

Achiziția de servicii de cercetare a rezultatelor Programului cultural național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”
City Celebration Timișoara 2023- Florin Gherasim

Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara – cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 1, SAD 7, telefon: 0787287100, cod fiscal 44202834, e-mail: contact@centruldeproiecte.ro, cont curent nr. RO08 TREZ 24A6 7500 0203 030X, deschis la Trezoreria Timișoara, reprezentat prin Alexandra-Maria Rigler, în calitate de Director, are atribuția de a elabora și de a implementa planul de monitorizare și evaluare a impactului titlului de Capitală Europeană a Culturii asupra orașului.

Descriere servicii:

Realizarea serviciilor solicitate contribuie la procesul de evaluare și monitorizare a Programului TM2023 și fac parte din procesul de evaluare și monitorizare a rezultatelor și impactului Programului TM2023, fundamentate în Dosarul de candidatură pe baza căruia orașul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii, actualizat prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3560/15.12.2022 și completat cu Planul de monitorizare și evaluare a rezultatelor și impactului Programului TM2023, trimis către Comisia Europeană în octombrie 2022, fiind asumat de către Primăria Municipiului Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Ministerul Culturii și Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii.

Denumirea achiziției:

Achiziția cuprinde trei loturi, pentru care se vor depune oferte separate, în funcție de profilul și interesul ofertanților, astfel:

  • Servicii pentru realizarea studiului „Evoluția scenei culturale a Timișoarei în contextul Programului cultural național «Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023»”;
  • Servicii pentru realizarea studiului „Implicarea publicului în Programul cultural național «Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023»”
  • Servicii pentru realizarea studiului „Guvernanța Programului cultural național «Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023» - gestionarea complexității într-un climat turbulent și rolul culturii pentru dezvoltarea locală”

Detalii despre fiecare studiu:

Servicii pentru realizarea studiului „Evoluția scenei culturale a Timișoarei în contextul Programului cultural național «Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023»”

Serviciile solicitate constau într-o cercetare care va evidenția modul în care Programul TM2023 a abordat, a implicat și a dezvoltat publicul pentru cultură, cu accent pe accesibilizare și incluziune a tipurilor de public absent sau ocazional și a celui care întâmpină dificultăți de acces la oferta culturală.

Durata estimată pentru realizarea studiului: 10 luni

Valoarea estimată fără TVA: 294.250,00 RON

Servicii pentru realizarea studiului „Implicarea publicului în Programul cultural național «Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023»”

Serviciile solicitate constau într-o cercetare referitoare la situația din prezent și la modul în care practicile culturale, competențele și capacitățile organizaționale ale scenei culturale locale au evoluat în perioada 2016-2023, cu accent pe perioada 2021-2023, sub impactul și în contextul Programului TM2023, ținând cont și de evoluțiile externe și interne acestora, cum ar fi impactul pandemiei, al instabilității politice și al problemelor economice și sociale.

Durata estimată pentru realizarea studiului: 10 luni

Valoarea estimată fără TVA: 319.000,00 RON

Servicii pentru realizarea studiului „Guvernanța Programului cultural național «Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023» - gestionarea complexității într-un climat turbulent și rolul culturii pentru dezvoltarea locală”

Serviciile solicitate constau în realizarea unei cercetări care să evidențieze diferitele fluxuri decizionale, de practici manageriale, cât și seturile de competențe și capacități organizaționale care au fost mobilizate de către autoritățile publice locale și centrale, structurile de implementare, inclusiv Asociația Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii și de alți actori cheie care au fost implicați în guvernanța Programului în intervalul de timp 2016-2023.

Durata estimată pentru realizarea studiului: 10 luni

Valoarea estimată fără TVA: 264.000,00 RON

Criterii de atribuire:

Preț - 20%

Plan de lucru – 50%

Echipă experți – 30%

Date limită:

Ofertele se vor depune în SEAP până la data de 16.11.2023, ora 15:00. 

Se pot solicita clarificări prin SEAP până la data de 13.11.2023. 

Informații suplimentare:

Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul SEAP:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/simplified-notice/v2/view/100194890 


Distribuie

Contact Presă

Anderka-Maria Iancea
Comunicare și relații publice
comunicare@centruldeproiecte.ro
+40711.931.123
Este utilă această pagină?