Centrul de Proiecte
Timișoara
Comunitate
Sesiunea 2022

Vânătorii de comori TM.ro.hu.srb.de

Perioada
septembrie - noiembrie 2022
Suma solicitată
67.320 lei

Proiectul Vânătorii de comori TM.ro.hu.srb.de are scopul de a amplifica sentimentului de apartenență la oraș în  rândul tinerilor cetățeni, prin formarea a 20 de tineri ghizi “interculturali” din 3 licee, care se vor cunoaște, vor promova Timișoara multiculturală și vor contribui la dezvoltarea unui instrumentar de jocuri educaționale  despre valorile istorice, arhitecturale, culturale și turistice ale orașului. Proiectul promovează voluntariatul (tinerii ghizi interculturali sunt implicați în proiect în calitate de voluntari și vor presta activități de voluntariat și după încheierea proiectului) și implicarea tinerilor în  activități multiculturale, multilingve (tinerii provin din trei școli în care se predă și în una din limbile  minorităților) și intergeneraționale (tinerii voluntari vor realiza activități pentru copii respectiv adulți).  

Activitățile propuse stimulează creativitatea: tinerii alături de experți participă la sesiuni de brainstorming pentru crearea sau adaptarea unor jocuri educaționale pentru facilitarea dezvoltării sentimentului de  apartenență la oraș, contribuie la elaborarea jocurilor de tip vânătoare de comori. Totodată tinerii sunt  implicați în acțiuni ce vizează egalitatea de șanse și incluziune socială.  Activitățile proiectului sunt variate: cercetare, elaborare de conținuturi, elaborare de jocuri educaționale,  organizare de evenimente proprii, participare la evenimente organizate de alții, conferință. Grupul țintă este format din tineri din trei școli învecinate din cartierul Iosefin, care studiază în diverse limbi,  (Colegiul Național Bănățean, Liceul Teoretic Bartók Béla și Liceul Teoretic Dositei Obradovici), tineri deschiși pentru formare și implicare în acțiuni comunitare care promovează valorile orașului.  

Școlile participă în echipa de proiect printr-un reprezentant care este formator pentru echipa de tineri  ghizi culturali. Școlile promovează proiectul în comunitățile proprii, sprijină identificarea tinerilor care  urmează a fi formați, se implică în organizarea tururilor ghidate în diferitele limbi precum și la una din  evenimentele de promovare a metodelor nonformale dezvoltate prin proiect. Fiecare școală participă la  atelierele de lucru pentru conturarea traseelor, a metodelor respectiv a ideilor creative pentru  jocurile  educative care se dezvoltă în proiect. Proiectul își propuneca creșterea sentimentului de apartenență la oraș prin cunoașterea  ”comorilor” multiculturale care au făurit Timișoara, prin faptul că tineri de diferite etnii implicați în proiect  se vor cunoaște între ei, să dezvolte și simțul de responsabilitate și de incluziune al acestora. Activitatea tinerilor ghizi ”interculturali” nu se va opri odată cu finalizarea proiectului, deoarece  participarea în proiect presupune și implicarea voluntară ulterioară în Programul Capitală Culturală  Europeană ca și ghid pentru grupuri de tineret (la minimum două evenimente).  


Distribuie
Este utilă această pagină?