Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2023-2024

TM on Screen, TM on Scene I Reflect. Connect. Play

Perioada
mai - decembrie 2023
Finanțat prin
Suma solicitată
448.452 lei

TM on Screen, TM on Scene: Reflect. Connect. Play continuă, consolidează și extinde programul propus de Fundația UVT și Universitatea de Vest din Timișoara în varianta revizuită a Bid Bookului. Proiectul are în centru teatrul, filmul și exercițiile de reflecție generate de aceste arte. Filme despre Timișoara - din trecut și prezent și filme realizate de timișoreni. Teatru realizat în Timișoara, pentru comunitate, de tineri actori timișoreni, ghidați de artiști europeni. Reflecții despre rolul memoriei, al unei comunități multiculturale, despre rolul acestor arte și despre felul în care aceste arte generează coeziune în comunitate.

Proiectul construiește o punte între trecutul Timișoarei și poveștile ei spectaculoase, dar mai puțin cunoscute, regizori reprezentativi pentru Timișoara, artiști (inclusiv ucrainieni) și critici europeni, teatru contemporan și comunitate. Un accent deosebit în acest proiect îl are caracterul intergenerațional: artiști și artiste din generații diferite intră în dialog și construiesc contexte în care membri ai comunității, indiferent de background cultural sau educațional, iau contact cu filme și piese de teatru, participă la ateliere sau la dezbateri. Un rol esențial îl au tinerii, studenți și liceeni din toată țara, care sunt conectați la temele reprezentative din proiect în cadrul unei serii de evenimente dedicate lor. TM on Screen, TM on Scene: Reflect. Connect. Play înseamnă, piese de teatru în aer liber, ateliere de teatru și film pentru tineri, șase documentare despre Timișoara și oamenii locului, un concurs național de debate dedicat liceenilor, un festival dedicat ideilor - unic în țară, mese rotunde cu specialiști reputați din România și Europa. 

Proiectul vizează crearea unor punți de legătură între comunitatea academică și societate, prin puterea culturii de a inspira atitudini și de a mobiliza acțiuni bazate pe valori, plasând în relief lumina interioară a oamenilor, fiind un instrument puternic de coeziune socială, de participare colectivă, de relaționare intergenerațională și de convivialitate. Generarea unui cadru de dialog care cuprinde umanioarele, științele sociale, științele politice, științele exacte, prin organizarea unor conferințe interactive dedicate popularizării științei, dialoguri interactive Idei care schimbă lumea, serii de conferințe în care dialogurile, dezbaterile, artist talks, activitățile corelate reprezintă un mijloc de reflecție, de transfer de know-how, de interacțiune și conexiune între mediul academic, cercetători, artiști, studenți, elevi și membrii comunității locale timișorene, în perioada ianuarie - noiembrie 2023. 


Distribuie
Este utilă această pagină?