Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2023-2024

Timișoara reprezentată prin artă I Promovarea valorilor artistice locale

Perioada
aprilie - noiembrie 2023
Finanțat prin
Suma solicitată
42.500 lei

Timișoara este și un oraș al artelor plastice, un oraș în care au trăit și creat artiști de renume național și internațional, precum Ingo Glass, Victor Gaga (autor al unor lucrări ca Monumentul Eroilor Neamului din Calea Șagului, bustul lui Corneliu Coposu), Ștefan Călărășanu (Bustul lui  Constantin Brâncuși), Peter Jecza (statui ale Regelui Ferdinand, a Reginei Elisabeta a României, a Regelui  Mihai), Szakats Bela (Statuia lui Laszlo Szekely), pentru a-i numi doar pe câțiva. Opera și memoria artiștilor emblemă a Timișoarei trebuie menținută vie și mereu în centrul preocupărilor culturale a orașului. Conservarea memoriei este identiate. 

Proiectul are trei componente. Organizarea unui simpozion internațional cu participarea Ungariei și Serbiei la care vor fi dezbătute problemele legate de promovarea și valorificarea patrimoniului sculptural local. Lucrările simpozionului vor pune accent pe  protecția monumentelor artistice și istorice. Vom formula propuneri pe care le vom adresa autorităților locale din domeniul protecției și consolidării monumentelor de artă, a patrimoniului în general. A doua componentă va consta în elaborarea și publicarea unui album care să cuprindă lucrările de sculptură din Timișoara. A treia componentă se referă la constituirea unui grup de lucru care va continua activitatea de cercetare și după proiectul pentru 2023. Vom realiza un inventar al lucrărilor de sculptură la nivelul orașului Timișoara, dar și al personalităților timișorene, precum și amplasarea unor plăci comemorative, acolo unde acestea lipsesc, în locuri legate de viața și opera acestora.  

Punerea în valoare a resurselor și a diversității multietnice și multiculturale locale în context european este obiectiul general al proeictului și poate fi realizat prin dezvoltarea și implicarea publicului prin intervenții culturale, mediere culturală și accesibilizarea  conținuturilor culturale. Proiectul poate ajuta la consolidarea unor practici artistice și culturale interdisciplinare care să promoveaze gândirea critică, implicarea civică și ancorarea în teme europene actuale, dar și racordarea la moștenirea culturală și istorică.  


Distribuie
Este utilă această pagină?