Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2021

Teatru-lectură în Parcul Civic

Perioada
2–5 septembrie 2021
Finanțat prin
Suma solicitată
75.000 lei

„Vocile diferite ale orașului” este un proiect care are ca bază de pornire programul Concursul Național de Dramaturgie, organizat de-a lungul anilor, de către Teatrul Național Timişoara. Proiectul, în forma actuală, ca parte a programului „Vocile orașului”, a căpătat însă noi dimensiuni. S-a adaptat nevoilor prezente ale comunității locale, dar și ale societății actuale, aşa cum au fost ele evidențiate de diagnoza pe care echipa Timişoara Capitală Europeană a Culturii a făcut-o şi a concretizat-o în dosarul de candidatură. Astfel, dezideratul pe care se pune accentul acum este nevoia de implicare activă a cetăţenilor şi asumarea unui rol principal în susținerea democrației participative, reflectată și prin opera de artă. În acest context, proiectul „Vocile diferite ale orașului” are ca obiectiv central dezvoltarea dramaturgiei naţionale, prin descoperirea şi promovarea unor piese de teatru inedite, dar a căror formă finală este rodul modelării lor prin intervențiile participative, intervenții ce permit spectatorilor să-şi creeze piesa/spectacolul care îi reprezintă.

Proiectul cuprinde iniţierea unui concurs de scriere dramatică și selectarea unui număr de patru texte finaliste și dezvoltarea de la draft la textul final, în urma lucrului cu echipe de creaţie şi în urma intervenţiei participative a spectatorilor. Textele selectate, în prima etapă de dezvoltare, sunt transformate în cadrul unor ateliere ce au drept finalitate realizarea unor spectacole lectură. Astfel, fiecare piesă finalistă este prelucrată de o echipă formată din autor, regizor şi actori și dezvoltată, mai apoi, într-un spectacol-lectură ce este prezentat public.

Foto: © Adrian Pîclișan


Distribuie
Este utilă această pagină?