Centrul de Proiecte
Timișoara
Comunitate
Sesiunea 2022

Stop CyberBullying!

Perioada
septembrie – octombrie 2022
Suma solicitată
75.000 lei

Obiectivul general  al proiectului este dezvoltarea unui cadru pentru obținerea unei experiențe  motivante de voluntariat în rândul tinerilor studenți din Timișoara pe tematica bullyingului  și a  cyberbullyingului în vederea combaterii excluziunii sociale a acestor tineri afectați de acest fenomen. Principalele activități ale proiectului vor fi crearea unui networking între diferite institutuții, organizații din comunitate, dezvoltarea unui atelier de formare adresat tinerilor studenti. Cum să fii voluntar în Timișoara. Acțiune de prevenție STOP Cyber/Bullying! Proiectul contribuie la  promovarea voluntariatului și a implicării tinerilor în activități sociale și stimularea creativității și implicării  tinerilor în acțiuni și proiecte ce vizează egalitatea de șanse și incluziunea socială. Beneficiarii direcți  ai proiectului vor fi 20 de tineri studenți și 120 tineri elevi ai școlilor participante. 

Institutul Român de Educaţia Adulţilor - IREA este o instituţie de cercetare, formare şi perfecţionare în  domeniul educaţiei adulţilor si tineretului, autonomă, apolitică.  Una din misiunile IREA este promovarea  de servicii educaționale de formare/instruire adresate tinerilor și lucrătorilor de tineret prin dezvoltarea de  instrumente educaționale necesare pentru a se dezvolta personal și profesional astfel încât să contribuie  eficient la construirea României de mâine. Contribuind la o educație de calitate prin dezvoltarea unor competențe precum gândirea critică, creativitatea, a învăța să înveți, spiritul de inițiativă și antreprenoriat în  spiritul drepturilor universale ale omului, tradițiilor umaniste, interculturalității, valorilor democrației,  aspirațiilor societății românești și principiilor fundamentale ale Uniunii Europene și ale Consiliului  Europei. Scopul general al cercetării si al activitatii  este de a îmbunătăți calitatea educației adulților și a  tinerilor și de a identifica modalități de a le crește participarea la învățare si la viata sociala si comunitara și,  de asemenea, consolidarea învățării pe tot parcursul vieții, la nivel individual și instituțional. 

Potrivit European Youth Goals 2019-2027, societățile incluzive sunt al treilea obiectiv important, proiectul urmărește prin activitățile sale atingerea unui minim al acestui deziderat european prin formarea unui corp profesional de tineri voluntari care să  aibă un rol activ în implementarea acțiunilor incluzive în comunitate. Bullying este un comportament individual sau de grup, de obicei repetat în timp, rănește în mod intenționat pe  celălalt, fizic sau emoțional. O persoană sau un grup îi poate intimida pe alții. Conform perspectivei  UE, hărțuirea poate avea consecințe de lungă durată pentru cei care sunt hărțuiți: tinerii care au fost  hărțuiți pot experimenta probleme cum ar fi probleme de somn, dureri de cap, dureri de stomac și  enurezis. Problemele psihologice sunt, de asemenea frecvente după ce a fost hărțuit și poate include  depresie, anxietate și, în special la fete, comportament de auto-vătămare. Furie, agresivitatea, consumul de alcool și problemele de conduită sunt frecvente, în special la băieți. Tinerii care au fost  hărțuiți pot suferă probleme academice, cum ar fi note slabe sau scoruri mici la diferite teste sau  examene. Hărțuirea școlară este o problemă care creează disfuncționalități în comunitate. 


Distribuie
Este utilă această pagină?