Centrul de Proiecte
Timișoara
Comunitate
Sesiunea 2022

Social Entrereneurship is the Future

Perioada
mai - august 2022
Suma solicitată
74.182 lei

Proiectul va fi un training curs pentru lucrători de tineret, asistenți sociali sau alte persoane care sunt activ implicate în lucrul cu tinerii. Proiectul are ca scop promovarea antreprenoriatului social ca metodă de contribuție la comunitatea locală la nivelul lucrătorilor de tineret din Europa. Obiective specifice ale acestuia sunt dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale, punând accent pe specificul antreprenoriatului social; încurajarea organizațiilor partenere ale proiectului să se folosească de antreprenoriatul social nu numai ca o formă de contribuție la comunitatea locală, dar și ca o sursă alternativă de venit; promovarea metodelor de incluziune socială a tinerilor și încurajarea lucrătorilor de tineret să implice în activitățiile pe care le desfășoară tineri cu oportunități reduse și tineri care fac parte din categoria NEET; crearea unui  cadru de schimb de bune practici între participanți, parteneri și a steakholderi privind problematica creșterii calității în lucrul cu tinerii și a metodelor de combatere a excluziunii sociale ale tinerilor din Europa.

Promovarea și consolidarea antreprenoriatului social reprezintă una dintre cele mai importante metode de abordare a problemelor sociale și economice ale tinerilor și o soluție viabilă pentru o creștere economică. Proiectul face parte din programul IRDT de realizare a mobilităților internaționale cu scop de învățare  pentru tineri și lucrători de tineret. IRDT are ca prioritate strategică promovarea antreprenoriatului social, iar acest domeniu a fost și urmează să  fie abordat prin proiectele și acțiunile organizației. Sustenabilitatea locală a proiectului va fi asigurată de participanții români care la rândul lor vor  deveni multiplicatori în comunitate, împărtășind cunoștiințele acumulate și competențele dezvoltate. De asemenea, aceștia vor deține noi metode de lucru cu tinerii excluși sociali și a celor care nu fac parte din  piața muncii, astfel ca aceștia vor beneficia de activitați și proiecte mai calitative. Nu în ultimul rând, aceștia  pot participa la procesul de incluziune în societate și pe piața muncii prin intermediul intreprinderilor  sociale care vor fi proiectate în timpul cursului de formare. 

Prin intermediul proiectelor de acest gen, IRDT se poate implica activ in procesul de networking care ca este o plus valoare adăugată organizației care are oportunitatea de a crea noi proiecte și programe  pentru tineri cu sprijinul organizațiilor de tineret implicate în proiect. De asemenea, vizibilitatea pe care  IRDT o va obține prin intermediul derulării cursului de formare, atât la nivel european, cât si la nivel local,  fapt care nu poate decât să propulseze organizația, având astfel contact cu tinerii din  comunitate. 


Distribuie
Este utilă această pagină?