Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
2022

Social Entrereneurship is the Future

Perioada
iunie 2022
Suma solicitată
74.182 lei

Promotori ai lifelong learning, studenții din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie - UVT, specializarea Pedagogie, vor deveni specialiști în educație facilitând dezvoltarea educației de calitate. Ca viitori tineri cu competențe obținute de a putea fi lucrători de tineret și promovând o educație de la egal la egal, folosind în același timp și resursele comunitare în domeniul educației non-formale și informale, proiectul dorește să se adreseze tinerilor ca resurse importante din comunitate. Voluntariatul este o practică multivalentă ce oferă oportunități și beneficii înspre mai multe direcții. Proiectul își propune să încurajeze și să ofere concret un cadru de a practica această activitate în comunitate pe o tematică sensibilă și de actualitate cum este cea a bullyingului și a cyberbullyingului. 

Crearea unei conexiuni ale tinerilor studenți cu comunitatea în care își vor desfășura activitatea profesională, cea de formator/trainer/lucrător de tineret/cadru didactic al comunității timișorene prin facilitarea exersării și punerii în practică a competențelor dobândite prin acțiuni tematice de voluntariat având rol de facilitator comunitar adresate tinerilor din școlile din zonele periferice  reprezintă viziunea acestui proiect. Tinerii vor fi formați asupra ceea ce înseamnă să fii voluntar, pe de o parte, iar pe de altă parte, își vor dezvolta competențele profesionale și sociale pe tematica hărțuirii și a hărțuirii online în rândul tinerilor, promovând incluziunea socială a acestei categorii afectate. Facilitarea unui parteneriat între studenți și comunitatea timișoareană pentru a pune în practică competențele profesionale prin acțiuni de voluntariat tematice, reprezintă un mecanism de inserție pe piață muncii a acestora, facilitând dezvoltarea abilităților transferabile. 

Promovarea voluntariatului și a acțiunilor sociale în comunitate ca liant între mediul universitar și comunitate în vederea aplicării cunoștintelor, abilităților și deprinderilor dobândite și îmbunătățirea acestora (upskilling) prin inițiative de voluntariat este o încurajare solidă a participării active în viața comunității timișorene. Proiectul contribuie la promovarea voluntariatului și a implicării tinerilor în activități  sociale si stimularea creativității și implicării tinerilor în acțiuni și proiecte ce vizează egalitatea de șanse și  incluziunea socială. Institutul Român de Educaţia Adulţilor - IREA este o instituţie de cercetare, formare şi perfecţionare în  domeniul educaţiei adulţilor si tineretului, autonomă, apolitică.  Scopul general al cercetării si al activitatii  este de a îmbunătăți calitatea educației adulților și a  tinerilor și de a identifica modalități de a le crește participarea la învățare si la viata sociala si comunitara și,  de asemenea, consolidarea învățării pe tot parcursul vieții, atât la nivel individual, cât și la nivel instituțional.  Majoritatea proiectelor pe care le derulăm la institut sunt finantate prin programe europene și dezvoltate în parteneriat cu institutți și organizații de prestigiu din Europa. 


Distribuie
Este utilă această pagină?