Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2023-2024

Răsucirea I 5 nivele pentru edificarea Banatului Etern

Organizator
Fundația Calina
Perioada
octombrie 2023 - februarie 2024
Finanțat prin
Suma solicitată
484.750 lei

Răsucirea. 5 nivele pentru edificarea Banatului Etern este un proiect cultural interdisciplinar  de amploare, un ambițios demers de cartografiere a diverselor paliere simbolice  pe care patrimoniul material și imaterial al regiunii Banatului (istoric) le-a acumulat în timp.  Proiectul va fi structurat în două etape diferite, o etapă de cercetare și o etapă de producție a unei  expoziții care să prezinte publicului larg rezultatele cercetării care va sta la baza proiectului. Prima  etapă va fi dedicată cercetării arhivelor unor muzee (instituții publice) semnificative la nivelul  întregii regiuni a Banatului pentru patrimoniul material aflat în colecțiile sale, precum și a unor  colecții deținute de colecționari privați și a unor colecții personale deținute de artiști contemporani  sau de persoane active pe scena culturală recentă ale căror arhive pot deveni relevante în  contextul proiectului de față.

Rezultatul cercetării echipei curatoriale coordonate de Călin Dan va fi reflectat, ulterior, prin intermediul unei expoziții transdisciplinare și multimediale, în care co-existența genurilor, tehnicilor și perioadelor istorice va produce o instalație cu mai multe nivele de  lectură și cronologie. Pornind de la evidența geografică, geologică și geometrică a triunghiului pe care îl numim generic Banat/Banatul românesc, curatorul Călin Dan consideră că se evidențiază  în parcursul istoric al acestui construct social, politic, economic și – desigur – cultural câteva  elemente de continuitate, pe care le va sublinia prin intermediul expoziției propuse de el printr-un  discurs cronologic care va parcurge perioadele proto-istorică/ pre-modernitatea/ modernitatea  locală/ contemporaneitatea. 

Pornind de la evidența geografică, geologică și geometrică a triunghiului pe care îl numim generic Banat, sau, mai corect, Banatul românesc, considerăm că se evidențiază în parcursul istoric al  acestui construct social, politic, economic și – desigur – cultural câteva elemente de continuitate  care se pot defini prin: răsucire, conversie, revenire, trei termeni care aparțin deopotrivă  domeniilor religiei, psihologiei, filosofiei și științei. Proiectul Răsucirea este o întâlnire a  diverselor nivele simbolice pe care le-a acumulat patrimoniul material și imaterial al regiunii – întâlnire care va adopta formatul expunerii trans-disciplinare, multi-mediale, unde coexistența  genurilor, tehnicilor și perioadelor istorice va produce o instalație cu mai multe nivele de lectură și  cronologie. 


Distribuie
Este utilă această pagină?