Centrul de Proiecte
Timișoara
Tineret

Making growth sustainable | Co-creating solutions through social and green entrepreneurship

Perioada
1 iulie-15 noiembrie 2024
Suma solicitată
50.000 lei

Proiectul Making growth sustainable | Co-creating solutions through social and green entrepreneurship este derulat de Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor (IRDT) în parteneriat cu Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT). Proiectul își propune să dezvolte spiritul antreprenorial în rândul tinerilor din Timișoara prin promovarea unei abordări integrate între antreprenoriatul social și cel verde. Proiectul a fost creat pentru a răspunde nevoii tot mai mari de implicare a tinerilor în găsirea unor soluții inovatoare și sustenabile pentru problemele sociale și de mediu ale comunității. Tinerii din Timișoara vor participa la ateliere și un hackathon, unde vor învăța cum să dezvolte afaceri sociale și ecologice. Va încuraja schimbul de bune practici, generând un efect de multiplicare în rândul tinerilor participanți care vor deveni agenți ai schimbării în comunitățile lor. Prin promovarea unei atitudini pozitive față de cultura antreprenorială și facilitarea accesului la resurse educaționale, proiectul va contribui la dezvoltarea unei noi generații de lideri orientați spre sustenabilitate.

Institutul Român pentru Dezvoltarea Tinerilor (IRDT) este o organizație neguvernamentală înființată în anul 2014 la Timișoara, care își propune să sprijine dezvoltarea personală, profesională și culturală a tinerilor. Cu o echipă tânără și dinamică, organizația se dedică promovării incluziunii, diversității și inovării, lucrând atât la nivel local, cât și european. IRDT este implicată în numeroase proiecte și parteneriate care vizează interesele tinerilor, fiind activă în schimburi de tineri, cursuri de formare și proiecte de mobilitate în colaborare cu lucrători de tineret din întreaga Europă. Misiunea IRDT este de a asigura accesul tinerilor la educație non-formală de înaltă calitate, oferindu-le resursele și instrumentele necesare pentru a deveni cetățeni activi și responsabili. IRDT urmărește să creeze oportunități educaționale și să ofere sprijin pentru dezvoltarea abilităților și atitudinilor necesare în fața provocărilor actuale și viitoare ale societății.


Distribuie
Este utilă această pagină?