Centrul de Proiecte
Timișoara
Comunitate
Sesiunea 2022

Gătim, să ne-amintim!

Perioada
iulie - noiembrie 2022
Suma solicitată
74.930 lei

Proiectul propune stimularea educației, de-a lungul vieții, centrată pe descoperirea potențialului și  vocației, vizând reașezarea bucătăriei la locul cuvenit în viața comunității multiculturale și  multifuncționale a Timișoarei, prin educarea și dezvoltarea resursei umane, cu vocație, precum și prin  sondarea în spiritul și în memoria orașului, în cartierele acestuia, pentru reconstituirea și reanimarea  specificului său gastronomic. Proiectul se constituie ca un prim segment al unei activități ample, ca timp și conținut, și cuprinde elemente de educație socială, de orientare vocațională, de formare  profesională, de cercetare antropologică, de conservare a patrimoniului imaterial și de activare și  dezvoltare comunitară. 

Activitățile proiectului se adreseză mai multor grupuri țintă, urmărind și conectarea dintre acestea și mobilizarea resurselor comune pentru atingerea unuor obiective de interes pentru viața socială și culturală a cinci cartiere istorice ale orașului: Cetate, Mehala, Fabric, Elisabetin și Iosefin. Într-o primă etapă a proiectului, activitățile se adresează unui grup țintă format din adolescenți și tineri. În următoarea etapă, grupurile țintă se diversifică, iar activitățile se adresează locuitorilor celor 5  cartiere istorice, de toate vârstele, activați și stimulați spre implicare, cu contribuția semnificativă a grupului  țintă inițial. Parteneriatul încheiat pentru desfășurarea prezentului proiect este cu Colegiul Economic „S.F.Nitti” Timișoara, care este o înstituție de învătământ formal, de nivel liceal, cu profil economic și în această calitate deține un laborator modern și corespunzător utilat, pentru a fi folosit cu elevii, în scop didactic.

Pregătirea în domeniul artei culinare a suferit o degradare în ultimii ani înregistrându-se o penurie a  personalului specializat în bucătărie, raportată la nivelul cererii, în special în industria de specialitate de la  nivelul orașului Timișoara și împrejurimilor. Cauza - insuficiența programelor de formare și a  calității acestora. Bucătarii cu experiență și renume nu se preocupă de formarea tinerilor, valorificând  timpul în scopul desfășurării activității propriu-zise și organizării de evenimente care sunt  recompensate financiar superior. Proiectul se concentrează pe asocierea dintre bucătărie și filantropie, social și educație, evenimentele organizate situându-se la interferenta artei culinare cu spectacolul, implicând și stimulând  participarea publicului, fie sub  aspect filantropic, fie educativ.


Distribuie
Este utilă această pagină?