Centrul de Proiecte
Timișoara
Comunitate
Sesiunea 2022

FEM

Perioada
septembrie - noiembrie 2022
Suma solicitată
63.450 lei

Proiectul FEM acționează în completarea curriculei școlare, deficitară în ceea ce privește atenția  acordată problematicii egalității de gen, prin activități extracurriculare ce-și propun  recuperarea  dimensiunii feminine a istoriei, vizibilizarea realizărilor culturale ale femeilor, combaterea stereotipurilor de gen în general și deconstruirea rolurilor tradiționale de gen în particular. În cadrul sesiunilor de informare și documentare, FEM va conștientiza și sensibiliza tinerii  asupra curajului și determinării cu care predecesoarele noastre au luptat pentru cucerirea drepturilor și  libertăților femeilor, pentru recunoaștere și afirmare, furnizând astfel modele capabile să stimuleze  implicarea tinerelor în societate și cetățenia activă. 

Deconstruind stereotipurile de gen, prin stimularea gândirii critice în cadrul atelierelor tematice,  proiectul încurajează combaterea bullyngului și marginalizării și valorizarea incluziunii. Promovând modele feminine viabile, trecute, dar și prezente, în cadrul întâlnirilor cu femei neînfricate, care au sfidat limitele  societale, FEM stimulează practica democratică și îndrăzneala de-a aborda domenii profesionale  considerate tradițional masculine. Pe termen scurt, FEM își propune crearea unei comunități online a tinerelor, capabilă să abordeze  informat diversele probleme specifice acestora, neadresate altfel nici în mediul educațional formal, nici în  cadrul familial. Pe termen lung, FEM vizează schimbarea mentalităților stereotipice, care stau la baza  inegalităților de gen. 

Fondată în august 2012, la inițiativa unor absolvente ale specializării Științe Politice, din cadrul  Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, SPICC este o asociație feministă, care militează  împotriva discriminării de gen prin activism și advocacy și sprijină prin acțiunile sale egalitatea de  șanse, emanciparea femeilor, educația și politicile publice sensibile la gen și incluziunea socială. Suntem un spațiu deschis participării și propunerilor tuturor feminismelor (feminism liberal,  intersecțional, rom, queer, anarho-feminism, eco-feminism, etc.), încurajăm gândirea critică și promovăm  cetățenia activă și dialogul intercultural. Căutând în trecut lentilele adecvate pentru a citi prezentul, FEM va găsi stimulii necesari pentru a  configura un viitor care să permită femeilor să-și valorifice întregul potențial, să-l recunoască și să-l  respecte.  Din septembrie 2015, facem parte din rețeaua națională VIF (Rețeaua pentru prevenirea și  combaterea violenței împotriva femeilor), o structură informală ce reunește 24 de organizații active în  domeniul promovării drepturilor femeilor, al protejării victimelor violenței de gen și al combaterii  discriminării pe criterii de gen.


Distribuie
Este utilă această pagină?