Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2023

Cool-tura europeană prin Timișoara

Organizator
Gheorghe Crișan
Perioada
august 2023-decembrie 2023
Valoarea bursei
12.000 lei

Demersul jurnalistic pe care îl propunem în cadrul bursei de creație este realizarea unei analize complexe - cu instrumentele specifice gazetarului - în conexiune cu alte demersuri inițiate de factori responsabili, de instituții specializate sau de simpli actori culturali sau din alte domenii, privind efectele Programului Timișoara - Capitala Europeană 2023 a Culturii asupra dezvoltării turismului local și, implicit, a dezvoltării de ansamblu a comunității din orașul de pe Bega. 

Analiza își propune să reliefeze și modul în care turismul cultural - ca ramură specializată a acestei activități economice - este sau ar putea să devină o oportunitate pentru atragerea unui număr sporit de vizitatori, din țară și străinătate, profitând, în acest sens, de prestigiul și experiența acumulate în organizarea și derularea generosului program cultural, dar și de atitudinea generală și de starea de spirit pozitivă create de aplicarea Programului. 

Cercetarea, ce vizează mai multe planuri, se înscrie în demersul jurnalistic inițiat încă din februarie 2022 privind problematica enunțată anterior și susținut cu mijloacele publicistice consacrate (interviuri, fotografii, comentarii, analize etc.) la nivelul unei reviste naționale de profil consacrate - România Pitorească, având o tradiție de peste 50 de ani în promovarea turismului românesc. 

Căci, în 2022, în calitate de publicist la revista România Pitorească, am propus inițierea unei campanii de presă legată de desfășurarea proiectului Timișoara - Capitală Europeană 2023 a Culturii și am abordat deja, de-a lungul a 6 numere consecutive - în cadrul unor interviuri, cât și al unor analize - derularea acestuia și influențele multiple pe care acestea le pot avea. În paralel, am inițiat și susținut un grup de discuții (Prietenii Timișoarei Capitală Europeană 2023 a Culturii) - la care participă mulți dintre protagoniștii evenimentelor Programului - ce prezintă principalele manifestări culturale, materiale de presă legate de desfășurarea lor, cât și acțiuni complementare, utile pentru un potențial vizitator al Timișoarei (sau  unui timișorean). 

La startul demersurilor pentru obținerea bursei de creație, pregătesc un nou material publicistic despre Program, ce va apare în numărul de vară al revistei România Pitorească. Legat de viziunea personală asupra tematicii propuse, consider, indiscutabil, că acordarea titlului de Capitală Europeană a Culturii pentru municipiul Timișoara, implicit pentru România, este o oportunitate deosebită, care merită să fie valorificată pe deplin. La jumătate de an de la debutul Programului, acesta poate fi considerat deja o reușită, din perspectiva multitudinii și diversității de activități derulate, a mutării centrului de greutate al manifestărilor spre comunitate, a existenței unui spirit profund creativ, a integrării societății civile în funcționarea unor sectoare

Gheorghe Crăciun a absolvit Facultatea de Electrotehnică a Universității Politehnica și Facultatea de Științe Economice a Universității de Vest Timișoara. Este Doctor în Management public. A fost consilier al Agenției de dezvoltare Timiș ((1995-2001), consilier personal al prefectului de Timiș (2001- 2004) și consilier în Ministerul Cercetării (2007-2020).

Gheorghe Crăciun a fost lector universitar în cadrul Facultății de Ziaristică a Universității Banatul (1994-2004) precum și la Facultatea de Științe Economice a Universității Tibiscus din Timișoara (2004-2015). A fost membru în Colegiul Director al Sindicatului Ziariștilor din România (1994-1998), președinte al Asociației Presei Timișorene (1995-1997, 1999 – 2001), membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (2018 - prezent). Autor/co-autor, coordonator și consilier editorial pentru diferite cărţi, monografii și ghiduri din domeniile afacerilor, administrației publice, dezvoltării locale.

Înainte de 1989, a fost redactor la revista Forum studențesc, din 1974, apoi, din 1976, redactor șef-adjunct și, ulterior, între 1977 - 1980, redactor șef. Forum studențesc a fost o revistă importantă în mediul studențesc românesc. A avut colaborări la Drapelul Roșu, Viața studențească, Flacăra, Tribuna României și Rebus. Între anii 1983-1993, a fost corespondent local pentru Timiș, Arad și Caraș-Severin al ziarelor Scânteia tineretului și Tineretul Liber și redactor, între 1993-1994, la Zig-Zag. Între anii 1994-1995, a fost publicist la ziarul Economistul, iar între anii 1995-2001, redactor șef al revistei Viața Economică Bănățeană - VEB. Redactor-șef al revistei și Editurii Orizonturi Universitare, începând din 1997. Este publicist la România Pitorească începând din anul 2022.


Distribuie
Este utilă această pagină?