Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură
Sesiunea 2023-2024

Comedie nonverbală dedicată comunității surzilor

Perioada
august - noiembrie 2023
Finanțat prin
Suma solicitată
50.000 lei

Proiectul Comedie nonverbală dedicată comunității surzilor propune realizarea unui eveniment cultural dedicat comunității surzilor: un spectacol de comedie nonverbală bazat pe mecanisme comice preluate din pantomimă, slapstick, arta clovnilor, dar și din limbajul mimico-gestual. În pregătirea spectacolului, se va realiza un atelier de teatru la care vor participa 3 actori profesioniști și 10 adulți din comunitatea surzilor care vor studia, împreună, mecanismele comice comune între surzi și auzitori pentru a fi, ulterior, integrate în spectacol.

În ultima zi a atelierului, perechi formate dintr-un actor și un adult surd, vor face diverse activități pe parcursul unei întregi zile, fără medierea unui traducător al limbajului mimico-gestual, cu scopul de a găsi metode de comunicare diverse. Proiectul Centrului de Creație Maidan își propune să sprijine și să încurajeze participarea persoanelor cu dizabilități la activități culturale pentru o mai bună integrare a lor în societate. Un alt obiectiv al proiectului îl reprezintă atragerea publicului cu deficiențe de auz spre evenimente care recunosc dreptul persoanelor surde de a-și utiliza și promova limba și cultura.

Un alt obiectiv este și combaterea discriminării și a excluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, utilizând teatrul ca punte de comunicare cu persoanele cu dizabilități. Centrul de Creație Maidan este un teatru independent din Cluj-Napoca care își propune să facă legătura între diverși artiști și public. Obiectivele centrului sunt încurajarea și dezvoltarea exprimării tinerilor artiști, întărirea rolului educaţional al artelor în societate, crearea unui centru cultural dedicat comunitățiilor locale. 


Distribuie
Este utilă această pagină?