Centrul de Proiecte
Timișoara
Comunitate
Sesiunea 2022

A week for Monuments

Perioada
iulie - octombrie 2022
Suma solicitată
135.900 lei

Obiectivele de patrimoniu imobil sunt o componentă extrem de importantă în identitatea culturală a unei comunități, fiind căminul memoriei culturale colective. Caracterul peren al obiectivelor de patrimoniu ar trebui să fie indiscutabil, însă diverse elemente și evenimente pun la încercare viața acestor obiective. Incendiile, dezastrele naturale, războaiele sau simpla neglijență umană sunt doar câteva exemple de factori care duc la pierderea unor monumente istorice, și, odată cu ele, la pierderea unei bucăți din identitatea culturală locală a unor comunități. De-a lungul timpului, diverse entități au dus lupte dificile pentru a păstra intactă memoria colectivă prin salvgardarea moștenirii patrimoniale. Resursa umană este cea mai importantă resursă, lipsa acesteia fiind unul dintre principalii catalizatori ai ritmului accelerat în care multe dintre aceste monumente istorice se pierd. Se remarcă în mod special lipsa de implicare a tinerilor, care au o relație distantă cu domeniul patrimoniului, educația patrimonială fiind, din păcate, neglijată. 

A week for Monuments dorește să ajute la conștientizarea în rândul publicului larg - în special în rândul publicului tânăr, asupra importanței patrimoniului construit în viața societății civile, a pericolului și consecințelor dispariției acestuia, punând reflectorul asupra imobilelor de patrimoniu din Timișoara și Banatul istoric. Scopul programului este de a încuraja tinerii (indiferent de domeniul profesional în care activează sau doresc să activeze) să se implice în acțiuni de conservare, valorificare și promovare a patrimoniului, sau să dezvolte inițiative în acest sens. Printr-o serie diversă de evenimente atractive și creative, cu caracter cultural-artistic (expoziții, workshop-uri, conferințe, activități în mediul rural, concert), care prezintă obiectivele de patrimoniu drept bun comun, se dorește facilitarea dialogului dintre tineri și experții în domeniul patrimoniului, ONG-uri, autorități locale etc. Programul contribuie printr-un discurs amplu, dar accesibil, la educația patrimonială a tinerilor, sprijinindu-i pe aceștia în sensul colaborării în proiecte de interes comun. 

Proiectul Cămine în mișcare/Moving Fireplaces) a fost creat în anul 2016, pe  fondul crizei refugiaților din Europa, și implementat începând cu anul 2017. A fost gândit pentru a  încuraja oamenii să-şi împărtăşească moştenirea culturală şi poveştile personale cu cei din jur, în comunitate.  Scopul este de a promova memoria și istoria recentă a regiunii Banatului, abordând teme  precum migrația, deportările, relocările forțate de populaţie, folosind arta povestirii (storytelling)  ca o metodă de a aduce oamenii laolaltă şi de a le reda sentimentul de apartenenţă la un spaţiu.


Distribuie
Este utilă această pagină?