Centrul de Proiecte
Timișoara
Comunitate
Sesiunea 2022

360 Connect

Perioada
octombrie - noiembrie 2022
Suma solicitată
75.000 lei

360 Connect este un proiect pilot construit cu/pentru/despre studenți pentru a-i implica pe aceștia în viața  comunității în care trăiesc și învață, pentru a-i abilita cu competenețe și meta-competenețe care să îi  pregătească pentru o carieră împlinită, pentru inovare în industrii inteligente și pentru o piață a muncii  competitivă și fluidă. Un proiect care vizează conectarea studenților (cu diverse specializări) din  cele patru universități publice din oraș în comunități de practică și rețele de cercetare-dezvoltare  transdisciplinare care să poată identifica nevoile și problemele comunității și, aplicând practici de design și  dialog transdisciplinar, să poată propune intervenții și soluții ancorate în contextul social, economic,  tehnologic, cultural și politic local și global. 

Misiunea Fundației Politehnica Timișoara este de a promova prestigiul și imaginea Universității Politehnica din Timișoara și de a dezvolta performanțele educaționale, științifice, culturale și sportive ale acesteia prin polarizarea forțelor sociale, economice și morale, din interiorul și din exteriorul Universității; precum și  colaborarea și dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme  ale administrației publice centrale și locale, dar și cu alte instituții de stat sau private care desfășoară  activități în domeniile de interes pentru Fundație. De asemenea, se dorește crearea şi menținerea unor  rețele suport, la nivel de universitate, pentru studenții cu rezultate deosebite în diferite activități.

360 Connect își propune să contribuie la poziționarea Timișoarei ca hub regional și  european de dezvoltare a sectoarelor inteligente și la formarea practicilor și resursei  umane capabile să propună și să implementeze în comunitate proiecte relevante și  construite transdisciplinar care capitalizează forța de cercetare și de dezvoltare a universităților din oraș. E vorba despre un program pilot de educație non-formală și dezvoltare personală  care aduce împreună studenți de la cele patru universități publice din oraș pentru a lucra în echipe  transdisciplinare și interdisciplinare în jurul unor teme relevante pentru comunitate și care inițiază în acest  fel o comunitate de practici și o rețea de tineri profesioniști capabilă să depășească barierele disciplinare în  dialog, cercetare și identificarea soluțiilor la nevoile comunității. 

 

 


Distribuie
Este utilă această pagină?