Centrul de Proiecte
Timișoara

Înscriere deschisă pentru evaluatori de proiecte 2024

Invităm experți independenți să-și depună candidatura pentru a deveni evaluatori ai proiectelor înscrise la programele de finanțare nerambursabilă, din bugetul local al Municipiului Timișoara, derulate de Centrul de Proiecte în domeniile cultură, educație, tineret, sport, implicare civică și socială, mediu.

Dacă ai experiență de minimum 2 ani în managementul și/sau evaluarea de proiecte și de minimum 3 ani în cel puțin unul dintre domeniile enumerate, precum și competențele profesionale specifice domeniului în cauză, te invităm să devii evaluator de proiecte independent. 

De asemenea, pentru unele dintre programele de finanțare este necesar să ai experiență în evaluarea sau managementul proiectelor cu o dimensiune internațională și/sau al proiectelor de anvergură, cu impact semnificativ la nivelul publicului.

Află mai multe informații despre profilul și rolul evaluatorilor, despre specificul evaluării în contextul Programului Timișoara 2023, precum și despre specificul evaluării în Invitația pentru evaluatori de proiecte.

Procesul de înscriere și selecție a evaluatorilor este continuu, până la lansarea ultimului program de finanțare derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara în anul 2024.Este utilă această pagină?