Centrul de Proiecte
Timișoara
Cultură

Fondul pentru nevoi culturale de urgență

Deschis (proces continuu)

Program de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara


Cine poate aplica

Programul de finanțare se adresează persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale/familiale, societăților comerciale sau persoanelor juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Pentru a putea beneficia de finanțare, un proiect va îndeplini, cumulativ, următoarele cerințe:

  • activitățile specifice, adresate publicului beneficiar final al proiectului cultural, și evenimentele cu public propuse prin proiect se derulează în municipiul Timișoara; se pot derula în plan național și/sau internațional activități specifice de pregătire și/sau dezvoltare a proiectului (schimburi de experiențe și practici culturale, cercetare, rezidențe, evenimente de promovare etc.), cu mențiunea că efectele și rezultatele acestora se vor resimți în plan local;
  • răspunde la minimum trei din cele opt obiective ale programului de finanțare;
  • implică minimum un parteneriat, iar solicitantul sau partenerul este activ în plan local (își desfășoară activitatea în Municipiul Timișoara);
  • implementarea proiectului începe în maximum 30 de zile calendaristice de la data solicitării finanțării nerambursabile.

Buget și caracteristici

Buget total alocat: 1.000.000 lei, din care fond de contestații: 200.000 lei


Plafon (valoarea maximă a finanțării nerambursabile care poate fi solicitată)
100.000 lei
Tranșa 1
max. 85%
Tranșa 2
min. 15%

Beneficiarul va identifica și atrage surse complementare de finanțare în procent de minimum 5% (din valoarea totală a bugetului proiectului, adică bugetul care include finanțarea nerambursabilă solicitată și sursele complementare de finanțare). 

Atenție! Sursa complementară de finanțare pentru proiect nu poate proveni dintr-un alt proiect finanțat prin contract cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara.

Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul acestui program de finanțare nerambursabilă a proiectelor care adresează nevoi culturale de urgență.


Calendar
9 aprilie 2024

Constituirea Fondului pentru nevoi culturale de ugență


>10 aprilie 2024

Proces continuu de înscriere, verificare a îndeplinirii condițiilor de participare la selecție, evaluare și contractare - până la epuizarea bugetului total alocat.

Etapele pe care le va parcurge o aplicație în vederea finanțării sunt următoarele:

Etapa 1
Înscriere. Depunerea cererii de finanțare împreună cu documentele solicitate conform Ghidului solicitantului (Capitolul 8).

Etapa 2
Verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la selecție. Publicarea rezultatului verificării. Depunerea și soluționarea eventualelor contestații.

Etapa 3
Evaluarea aplicațiilor. Publicarea rezultatului evaluării. Depunerea și soluționarea eventualelor contestații.

Etapa 4
Semnarea contractului de finanțare. Plata primei tranșe, în baza cererii de plată sau, după caz, a facturii emise de beneficiar.

Atenție!

Data limită de înscriere (considerând că bugetul alocat nu se consumă până atunci) este de 15 octombrie 2024.

Perioada maximă de la înscriere și până la publicarea rezultatului evaluării este de 7 zile calendaristice.

În maximum 7 zile calendaristice de la publicarea rezultatului evaluării se semnează contractul de finanțare. Cheltuielile pentru care se solicită finanțare se pot efectua între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului.

După finalizarea proiectului, în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, beneficiarul este obligat să depună la sediul autorității finanțatoare documentele justificative pentru ultima tranșă, precum și raportul final de activitate, dar nu mai târziu de 25 noiembrie 2024.


25 noiembrie 2024

Data limită pentru depunerea decontului final


Comisia de evaluare

Selecția proiectelor culturale se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare, alcătuite din reprezentanți ai autorității finanțatoare cu experiență și/sau responsabilități privind sectorul cultural și/sau din specialiști cu o experiență de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.

Componența nominală a comisiilor de selecție și de soluționare a contestațiilor va fi publicată numai după încheierea sesiunilor de evaluare.


Ești pregătit să aplici la finanțare?

Înainte de a completa formularul de aplicație, asigură-te că ai citit Anunțul și Ghidul solicitantului.


Aplică acum
Ai nevoie de îndrumare?

Sună la +40787.287.100 și programează o întâlnire sau scrie-i lui Ștefan:


Ștefan Mihai Iancu
Coordonare programe de finanțare
stefan.iancu@centruldeproiecte.ro
Este utilă această pagină?