Centrul de Proiecte
Timișoara

Marcel Bajka

Inspector de specialitate, IA

(în curând)


Rol
 • Oferă consultanță celor interesați de programele de finanțare nerambursabilă derulate de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara;
 • Contribuie la organizarea programelor de finanțare derulate de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara;
 • Contribuie la organizarea procesului de înregistrare și completare a documentației aferente cererilor de finanțare/aplicațiilor depuse de către solicitanții de finanțări nerambursabile;
 • Contribuie la organizarea activității de selecție a experților independenți în vederea constituirii comisiilor de evaluare și selecție și a comisiilor de soluționare a contestațiilor și transmite propunerile în acest sens directorului Centrului;
 • Contribuie la organizarea cadrului de evaluare și selecție a proiectelor depuse spre finanțare: distribuirea proiectelor către evaluatori, oferirea de asistență evaluatorilor centralizarea punctajelor, centralizarea listelor cu proiectele aprobate spre finanțare, asigurarea publicării acestora pe site-ul instituției și în alte surse de informare;
 • Contribuie la monitorizarea proiectelor și aplicațiilor finanțate de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara;
 • Contribuie la organizarea, derularea și promovarea unor acțiuni, proiecte și programe ale Centrului;
 • Elaborează rapoarte cu privire la finanțările nerambursabile acordate și programele, proiectele și/sau acțiunile beneficiare ale finanțărilor, bazate pe rezultatele acestora;
 • Se informează despre evenimentele externe (din plan local, național și internațional; altele decât cele proprii), pentru a oferi informații ce pot contribui la strategia instituției;
 • Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate;
 • Face propuneri pentru necesarul de cheltuieli al compartimentului;
 • Întocmește referate, informări, rapoarte, analize și sinteze de specialitate, precum şi alte materiale necesare activităţii desfăşurate privind programul Timișoara 2023 și moștenirea acestuia;
 • Contribuie la implementarea unui sistem de promovare integrată inteligentă a ofertei culturale a orașului, ofertei patrimoniului istoric și a ofertei turistice a orașului în relație cu programul Timișoara 2023, în corelare cu celelalte strategii și platforme digitale ale orașului;
 • Întocmește documentațiile pentru demararea procedurilor de achiziție publică specifice activității.
 • În funcție de nevoile specifice ale serviciului, îndeplinește şi alte sarcini și responsabilități, la solicitarea superiorului ierarhic.

Este utilă această pagină?