Centrul de Proiecte
Timișoara

Anca Nistor

Comunicare și design de conținut

Om de comunicare pasionat, crede în puterea comunicării profesioniste și oneste de a aduce coeziune și empatie în comunitate. A activat ca reporter, apoi ca specialist de relații publice în sectoarele editorial și cultural, ca organizator de evenimente. În mediul ONG a coordonat proiectele de advocacy ale unei fundații din domeniul dizabilității intelectuale. Ulterior a coordonat activitățile de comunicare în filialele europene ale unei asociații internaționale active în domeniul întreprinderilor sociale. A lucrat, de asemenea, în administrația publică locală, în calitate de consilier de comunicare. De asemenea, ca voluntar, și-a pus cu multă plăcere experiența profesională în folosul unor inițiative comunitare.


Rol
  • Redactează și transmite informații vizând publicul larg, instituțiile culturale, operatorii culturali, mass-media - cu scopul de a promova activitatea Centrului, pe baza materialelor furnizate de Compartimentul programe, proiecte și relații publice al instituției și de organizatorii evenimentelor finanțate;
  • Editează și/sau elaborează/contribuie la elaborarea, după caz, de pliante, afișe și alte materiale publicitare și de comunicare, pe baza materialelor furnizate de Compartimentul programe, proiecte și relații publice și de organizatorii evenimentelor finanțate;
  • Contribuie la realizarea studiilor de caz, a statisticilor și sondajelor;
  • Contribuie la corelarea și sincronizarea agendei de evenimente;
  • Contribuie la actualizarea periodică a platformei de evenimente și parteneriate a orașului;
  • Creează conținut, administrează și actualizează pagina web a Centrului;
  • Comunică permanent cu conducerea instituției și cu celelalte compartimente în toate problemele care țin de activitatea și de imaginea Centrului;
  • Supervizează din partea instituției orice inițiativă de promovare a imaginii Centrului, inclusiv în cadrul unor parteneriate, colaborări cu alte instituții, organizații, firme;
  • Se informează despre evenimentele externe - pe plan local, național și internațional, altele decât cele finanțate și proprii, pentru a oferi informații ce pot contribui la strategia instituției.

Este utilă această pagină?