Centrul de Proiecte
Timișoara

Alexandru Boca

Programe și proiecte

Alex este un artist și manager cultural din Timișoara, interesat de artă contemporană și noile medii, de galerii alternative, cultură emergentă și abordări interdisciplinare în creație. A studiat arta video și sculptura în cadrul Universității de Vest din Timișoara, după care a studiat curatoriatul timp de un an în Paris. Este cofondator al spațiului pentru experiment artistic Lapsus, din Timișoara.


Rol
  • Oferă consultanță celor interesați de oportunitățile de finanțare din fonduri publice nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Timișoara;
  • Verifică eligibilitatea administrativă, precum și modul de completare și înregistrare a cererilor de finanțare;
  • Acordă asistență pentru beneficiarii proiectelor aprobate spre finanțare, în vederea stabilirii condițiilor de acordare a tranșelor;
  • Urmărește semnarea și înregistrarea contractelor de finanțare între Centru și beneficiari;
  • Acordă, la cerere, sprijin și asistență pentru beneficiarii proiectelor aprobate spre finanțare pe parcursul implementării proiectelor;
  • Asigură monitorizarea modului în care sunt îndeplinite obiectivele planificate în cadrul proiectelor, precum și eficiența cheltuirii fondurilor publice.

Este utilă această pagină?