Centrul de Proiecte
Timișoara

Alex Iliescu

Designer

Un observator pasiv al acțiunii umane și al împrejurimilor, privește designul și știința ca unelte esențiale pentru construcția unei comunități mai juste și deschise.


Rol
 • Elaborează manualul de identitate grafică al Centrului de Proiecte;
 • Elaborează ghidurile de identitate grafică pentru apelurile de finanțare și alte proiecte proprii ale Centrului;
 • Elaborează și implementează concepte de design grafic;
 • Elaborează materiale de comunicare și publicitare, pe orice tip de suport;
 • Realizează designul paginilor web implementate de Centrul de Proiecte, precum și scenariile de utilizare, experiență și ergonomie și accesibilitate;
 • Editează și/sau elaborează/contribuie la elaborarea, după caz, de broșuri, pliante, afișe, bannere și alte materiale publicitare și de comunicare, pe baza materialelor furnizate de Compartimentul programe, proiecte și relații publice și de organizatorii evenimentelor finanțate;
 • Contribuie la realizarea studiilor de caz, a statisticilor, sondajelor;
 • Contribuie la corelarea și sincronizarea agendei de evenimente;
 • Contribuie la actualizarea periodică a platformei de evenimente și parteneriate a orașului;
 • Contribuie la gestionarea, completarea și actualizarea paginii web a Centrului;
 • Oferă servicii de asistență și de consultanță informatică.

Este utilă această pagină?